Back

Convocator sedinta CAT ,CSC 21.10.2016

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnalka
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

   

Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • COMUNA  ZAGON- primaria Zagon prin Proiectant SC TOTAL PROIECT SRL
 • COMUNA  Valea Crişului- primaria Valea Crişului  prin Proiectant SC TOTAL PROIECT SRL
 • Toth  Agnes prin proiectant BIA Florea Stela  0267315371
 • Primaria Comunei Breţcu
 • Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe
 • SC DEICANTO SRL 0267306140
 • SC DOMBI SRL prin proiectant PFA Kerekes Csongor  0745005618
 • Primaria comunei Ghelinta
 • Primaria comunei Cernat prin proiectant SC MISUNG PLAN SRL0799128302
 • Primăria comunei Hăghig
 • Hosu Marinela PFA prin proiectant BIA Titus Chirilă 0367811530
 • Primăria Oraș Întorsura Buzăului prin SC DASOR INVEST SRL

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 21.10.2016, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Infintare sistem de alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Zagon , sat Păpăuți ”, comuna Zagon sat Păpăuți jud. Covasna, etapa de încadrare EA şi EIA, titular COMUNA ZAGON , proiectant SC TOTAL PROIECT SRL
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului ”, Com.Valea Crișului jud. Covasna, etapa de încadrare EA şi EIA, titular COMUNA VALEA CRIȘULUI , proiectant SC TOTAL PROIECT SRL
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare, extindere şi refuncţionalizare casă de locuit ca Hotel Turistic ”, Mun. Sfântu Gheorghe str Oltului nr 5  jud. Covasna, etapa de încadrare, analiza completari,  EA şi EIA, titular SC DEICANTO SRL , proiectant SC OPEN WORKS SRL
 4. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “Zonă de locuinţe”, Comuna Breţcu sat Breţcu, jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: TOTH AGNES, proiectant arh. Florea Stela.
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire hală gater ”, Com.Ghelinţa, sat Ghelinţa FN  jud. Covasna, etapa de încadrare, analiza completari,  EA şi EIA, titular SC DOMBI SRL , proiectant PFA KEREKES CSONGOR
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Zid de sprijin ”, Com.Cernat, sat Cernat  jud. Covasna, etapa de încadrare, analiza completari,  EA şi EIA, titular Comuna Cernat , proiectant SC MISUNG PLAN SRL
 7. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “Reconfigurare ferma de bovine”, Comuna Hăghig sat Iarăși, jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: HOSU MARINELA PFA, proiectant Titus Chirilă BIA
 8. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Colectare ape pluviale pe străzile Sălciilor,Gheorghe Zaharia,Campingului Oraș Întorsura Buzăului jud Covasna ”, oraș Întorsura Buzăului jud. Covasna, etapa de încadrare, analiza completari,  EA şi EIA, titular Oraș Întorsura Buzăului , proiectant SC DASOR INVEST SRL
 9. Decizii emitere autorizații de mediu PERIOADA: 22.09.2016 – 18.10.2016

Nr crt

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

1

62/06.10.2016

Bote Daniela

SC ELLEGIPI SRL

Hala Productie Incaltaminte,cod CAEN 1520

Intorsura Buzaului, str. Gheorghe Doja, nr.17B

06.10.2016

16.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

Documentatiile aferente  sunt puse la dispozitie pe site-ul APM Covasna ( http://apmcv.anpm.ro) sectiunea stiri- Convocator CAT 21.10.2016 , cu posibilitate de descarcare in subsolul anuntului convocator CAT

 

descarca

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae