ANUNȚ IMPORTANT :  vă informăm asupra apariției Ordinului nr 1150/2020  privind aprobarea Procedurii  de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

model cerere model declaratie ; informatii referitoare plata tarif ;

 

  link informatii 

 

ATENȚIE!

Din motive tehnice (lipsă servicii mentenanță), Sistemul Informatic Integrat de Mediu (https://raportare.anpm.roeste nefuncțional. Ne cerem scuze pentru inconvenientele create și vă mulțumim pentru înțelegere!

 

 

ANUNȚ IMPORTANT

      

Având în vedere atenționarea Departamentului pentru Situații de Urgență, precum și Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.24/14.05.2020, cu privire la aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-COV-2, vă comunicăm următoarele:

       Se suspendă activitatea cu publicul la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna pe perioada stării de alertă, în funcție de evoluția situației la nivel național.

      Depunerea fizică a documentelor, respectiv ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face numai prin poștă, e-mail sau fax. De-asemenea documentațiile pot fi depuse și în cutia poștală aflată la intrarea în sediul APM Covasna. Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să ne contactați  EXCLUSIV prin telefon sau email.

      Datele de contact ale instituției noastre:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI COVASNA:

Adresa: B-dul Grigore Bălan nr.10, municipiul Sfântu Gheorghe,jud.Covasna,cod poștal 520013

E-mail: office@apmcv.anpm.ro; Tel.0267-323 701; Fax. 0267-324 181 tel mobil  0746248614 (orange)  centrala APM Covasna

 

            

Director Executiv

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM repsectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

Modificări legislative !!!

referitor VIZA ANUALA si VALABILITATEA AUTORIZATIILOR DE MEDIU/AUTORIZATIILOR INTEGRATE DE MEDIU

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI COVASNA informeaza toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu, despre apariția LEGI nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului 

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 925 din 15 noiembrie 2019

Data intrării în vigoare: 18 Noiembrie 2019

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ART. I
  Articolul 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (2) se abrogă.
  2. După alineatul (2) se introduc şapte noi alineate, alineatele (2^1)-(2^7), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală.
(2^2) Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări care să afecteze condiţiile stabilite prin actele de reglementare.
(2^3) Procedura de aplicare a vizei anuale prevăzute la alin. (2^1) se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
(2^4) Viza anuală se aplică de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi, respectiv, Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care intră în sfera de competenţă a acestora.
(2^5) Viza anuală pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care nu intră în sfera de competenţă a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» se aplică de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau se deleagă de către aceasta către autorităţile competente pentru protecţia mediului.
(2^6) În cazul în care Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» sau Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului constată că nu a fost solicitată sau obţinută viza anuală, se aplică dispoziţiile art. 17 alin. (3) şi (4).
(2^7) Aplicarea vizei anuale se tarifează conform prevederilor legale în vigoare, iar cuantumul acestui tarif se stabileşte prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului."
  ART. II
  (1) Obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi, cât şi pentru cele emise ulterior.
  (2) Valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi se poate modifica la cererea titularilor, în sensul menţinerii valabilităţii acestor acte de reglementare pe toată perioada în care titularul obţine viza anuală.
  (3) În cazul în care titularul nu solicită modificarea valabilităţii autorizaţiei de mediu sau a autorizaţiei integrate de mediu, acesta este obligat ca, înainte cu cel puţin 6 luni de la expirarea valabilităţii actului de reglementare, să solicite emiterea unei noi autorizaţii în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, chiar dacă pe parcursul termenului de valabilitate a obţinut viza anuală.
  (4) În cazul operatorilor economici care solicită modificarea valabilităţii autorizaţiilor sau a autorizaţiilor integrate de mediu, după caz, cu aplicarea alin. (2), aceştia nu vor solicita şi nu vor parcurge procedura de obţinere a unei noi autorizaţii sau, respectiv, a autorizaţiei integrate de mediu.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
          PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
          ION-MARCEL CIOLACU
          PREŞEDINTELE SENATULUI
          CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 15 noiembrie 2019.
  Nr. 219.

 

 

Modificări legislative !!!

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI COVASNA  va informeaza asupra aparitiei Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului , aceasta inlocuieste Ordinul 135/2010 .

Formulare  noi model notificare , model continut cadru memoriu de prezentare , model continut anunt public depunere solicitare acord , formular cerere

 

Pentru consultarea vechiului site al APM Covasna click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva@anpm.ro

Meteo : Proiect ORIENTGATE/ SEE/C/0001/2.2/X

B-dul. General Grigore Bălan, nr. 10, municipiul Sfântu Gheorghe, 520013

Telefon: 0267 323 701

Fax: 0267 324 181

E-mail: office@apmcv.anpm.ro

 

Formular electronic (eFORM) de inregistrare a operatorilor economici in sistemul S.I.M