Back

Convocator sedinta CAT ,CSC 16.09.2016

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

•          Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar

•          Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă

•          Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnalka

•          Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă

•          Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel

•          Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor

•          Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor

•          Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

                                                                                                                                                                                                                         

Invitaţi:

·         Serv. CFM – APM Covasna

·         Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna

·         BIA Florea Stela 0267315371 , stelaflorea.bia@gmail.com

·         Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltare Rurală şi Salvamont, Fax: 0 267 351 228

·         Primaria Sita Buzaului

·         SC PARADIS NH SRL 0745701028

·         SC RUSCUS ART SRL prin SC BONPROIECT SRL Covasna 0740056012 eszter_hodor@yahoo.com

·         BIA Titus Chirilă 0722361061,  monicasherban@yahoo.com

·         Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe- prin dl Buja Gergely 0741475347/0267311957

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 16.09.2016, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

1.      Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul  “Zona de locuințe”, Petriceni extravilan, jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Opra Tamas Szilveszter si Opra Maria, proiectant arh. Florea Stela.;

2.      Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Sita Buzăului”, com. Sita Buzăului jud. Covasna, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Primăria comunai Sita Buzăului, proiectant SC Hurad AB SRL –București;

3.      Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul  “Pensiunea agroturistică în localitatea Moacșa”, comuna Moacșa, jud. Covasna, etapa analizei completărilor depuse în vederea luării deciziei de încadrare , beneficiar: SC PARADIS NH SRL, proiectant arh. Florea Stela.;

4.      Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Elaborare studiu de fezabilitate pentru  construire atelier meșterșugăresc și achiziție utilaje” comuna Lemnia jud Covasna, etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC RUSCUS ART SRL, proiectant SC BONPROIECT SRL Covasna;

5.      Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul  “Reabilitare ,extindere si schimbare destinației din casa de locuit în pensiune agroturistică”,  com Hăghig , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SC CONACUL DE LA TARĂ SRL, proiectant Titus Chirilă BIA

6.      Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reparație podeț și amenajare albie KM 55+980 linia CF316 Brasov-Deda” comuna  Micfalău  jud Covasna, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Sucursala regională de căi ferate Brașov, proiectant SC CONSTRUCTII FEROVIARE SA Covasna;

7.      Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul  “Distilerie din rachiu de fructe”, comuna Ghelința , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Cseh Laszlo și Cseh Ildiko, proiectant arh. Florea Stela

8.      Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul  “Strategia integrată  de dezvoltare urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe”,  municipiul Sfântu Gheorghe , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe, proiectant Cluj Management and Planing Group

9.      Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 31.08.2016 – 13.09.2016 , în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

Nr.

Decizie

Pers. Responsabilă

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

obiectiv

Data afişării

deciziei

Termen contestaţii

58/05.09.2016

Borbáth József

SC NEXXON SRL

Intreţinere şi reparaţii autovehicule (Spălătorie auto, reparaţii, tinichigerie, schimbat anvelope)

Sf. Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 54

06.09.2016

26.09.2016

59/06.09.2016

Farkas János

SC KRONVENT E.B. GROUP SRL

Producţia de tuburi, ţevi pentru sisteme de ventilaţie, CEN: 2420

Reci, fn

06.09.2016

17.10.2016

DECIDE: emiterea autorizaţiei integrate de mediu:

2 / 12.09.2016

Borbáth József

SC AUTOLIV ROMANIA SRL

Divizia de volane WRO – fabrică de volane

Sfântu Gheorghe, str. Armata Romănă, nr. 58

12.09.2016

13.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

descarca 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae