Back

Despre Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna


Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990
 

Funcţionarii din cadrul APM Covasna au atribuţii în protecţia mediului, sprijină agenţii economici în determinarea cauzelor care duc la deteriorarea calităţii factorilor de mediu înconjurător şi pentru înlăturarea acestora: se implică activ atât în cunoaşterea stării de calitate a factorilor de mediu cât şi în stabilirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor pentru înlăturarea cauzelor care determina deteriorarea calităţii mediului, a echilibrului ecologic, a resurselor şi calităţii  vieţii.

 

APM Covasna întocmeşte, în cooperare cu autorităţile teritoriale de specialitate, lucrări de sinteza si rapoarte tehnice cu privire la evoluţia calităţii factorilor de mediu, a calităţii vieţii si echilibrului ecologic in limitele zonei administrativ teritoriale de care răspunde, pe care le analizează şi stabileşte măsuri împreuna cu autorităţile locale şi agenţii economici locali şi le transmite  Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Ministerului Mediului şi Schimbarilor Climatice.

 

De asemenea, examinează documentaţii tehnice întocmite pentru obiectivele cu impact asupra mediului în vederea emiterii consultaţiilor tehnice, acordurilor, avizelor, autorizaţiilor de mediu la solicitarea agenţilor economici, inclusiv verificarea şi controlul în teren a veridicităţii datelor supuse avizării.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna asigura popularizarea prin mijloacele mass-media şi instituţiile de învăţământ a problematicii în domeniul protecţiei mediului, promovează dezvoltarea durabilă şi protejarea mediului înconjurător pentru generaţiile prezente şi viitoare.