Back

Convocator sedinta CAT si CSC al APM Covasna din 13.11.2014

Nr.         6268 / 11.11.2014

 

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă " Mihai Viteazul" Covasna – 0267.311.182 dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Imreh Gitta, Papucs Andras 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • D.S.V.S.A. Covasna, 0267 312315 
 • Comuna Varghis, 0267376206
 • SC TOTAL PROIECT SRL, 0267315119
 • OSP Baraolt, 0267377119
 • B.I.A. FLOREA STELA, 026315371
 • SZABO SZENDE MARIA,
 • Asogiatia Gospodarilor Zagon, 0758881608
 • SC STRABAG SRL, 0269218955
 • SC ECO BREF SRL, 0268470095
 • Comuna BRATES, 0267374715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 13.11.2014, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Notificare modificare proiect "Sistem de canalizare in com. Varghis ", Varghis, etapa de încadrare EIA si EA, beneficiar: COMUNA VARGHIS, proiectant SC TOTAL PROIECT SRL. ;
 2. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "PUZ Zonă de locuinţe individuale", Tinoasa, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SZABO SZENDE MARIA SI GAL SUSANA, proiectant B.I.A. FLOREA STELA;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Grajd tip saivan pentru tineret bovin", Zagon, etapa de încadrare EIA si EA, titular Asociatia Gospodarilor din Zagon prin Bokor Gabor, proiectant SC TOTAL PROIECT SRL;
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Amplasare statie mixturi asfaltice constructie temporara cu caracter provizoriu pe durata maxima de 30 luni", Bixad, etapa de încadrare EIA si EA, titular SC STRABAG SRL, proiectant SC ECO BREF SRL Brasov;
 5. Notificare modificare proiect "Sistem de canalizare menajera in com. Brates", etapa de încadrare EIA si EA, titular Comuna BRATES, proiectant SC TOTAL PROIECT SRL;
 6. Notificare modificare proiect "Sistem de alimentare cu apa in com. Brates", etapa de încadrare EIA si EA, titular Comuna BRATES, proiectant SC TOTAL PROIECT SRL;
 7. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 28.10.2014 – 10.11.2014,în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

70/07.11.2014

Jehac Constantin

TICUSAN NICOLAE I.I.

Atelier de prelucrare primara a lemnului

Zabratau, nr. 1037

07.11.2014

18.12.2014

-Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Cornea Luminita