Back

Convocator sedinta CAT ,CSC 19.12.2016

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnalka
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

                                                                                                                                                                                                                           

 

Invitaţi:

 

 

 
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Primăria Comunei Ozun
 • BIA Monica Serban  0728320794
 • Primăria Comunei Zăbala
 • Primăria Municipiului Sf Gheorghe
 • SC STIGMA BUILDING 0733113323
 • SC V&K SRL 0722385511/0722385512/0267352303
 • Primăria Comunei Hăghig
 • Primăria Comunei Bățani
 • INFRA DESIGN OFFICE 0745105454
 • Primăria Comunei Ilieni
 • BIA FLOREA STELA 0267315371

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, LUNI , 19.12.2016, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUD “PUD Înfințare grădiniță în comuna Ozun”,  Comuna Ozun , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: COMUNA Ozun  , proiectant BIA MONICA SERBAN
 2. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “Agropensiune Turistică”,  Comuna Zăbala , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SC WES MES SRL  , proiectant BIA MONICA SERBAN
 3. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “Zonă de locuinte strada Pârâului”,  Municipiul Sf.Gheorghe , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Pal Attila-Szilveszter ,Ciubotaru Virgil  , proiectant SC V&K SRL
 4. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “Zonă de locuinte”,  comuna Ilieni sat Sâncrai , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Bartha Levente,Bartha Melinda,Gal Barna,Gal Noemi, Gal Marta  , proiectant BIA FLOREA STELA
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Alimentare cu apalocalitatea Iarăși”, sat Iarăși comuna Hăghig jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Hăghig, proiectant SC EUROACAD SRL
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Refacere pod peste râul Olt”, Chilieni mun.Sf.Gheorghe, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Municipiul Sf.Gheorghe, proiectant SC STIGMA BUILDING
 7. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Bățani”, comuna Bățani, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Bățani, proiectant PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN
 8. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 07.12.2016 – 14.12.2016, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

Nr.

Decizie

Pers. Responsabilă

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

obiectiv

Data afişării

deciziei

Termen contestaţii

70/23.11.

2016

Jehac Constantin

S.C. DOMBI S.R.L.

1610

Tăierea și rândeluirea lemnului

Comuna Ghelința, nr.1654, jud.Covasna

07.12.2016

28.12.2016

 

 

 

 

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

descarca

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae