Back

Convocator sedinta CAT, CSC

Nr.    6801  / 09.12.2014

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă " Mihai Viteazul" Covasna – 0267.311.182 dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Imreh Gitta, Papucs Andras 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • I.T.R.S.V. Braşov,  0368434183
 • SGA BUZĂU, 0238431214, sh.siriu@yahoo.com
 • Composesorat Arkosi Vadas, 0740019870
 • OSP Hatod, oshatod@yahoo.com
 • Consiliul Judeţean Covasna, Custode sit NATURA 2000 M-tii Bodoc Baraolt
 • Comuna Barcani, 0267372331
 • SC Arena Design SRL 0368.819.844
 • SC I.G.U.T. SRL Brasov, 0268 475207
 • Directia Silvica Covasna, 0267351024
 • SC Total Proiect SRL 0266217967
 • SC IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL,0267361449
 • SC CONPET SA, 02445146451
 • SIMION REZSO, 0741139720
 • PFA SCHULLER RAZVAN, 0744792333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 11.12.2014, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "Amenajament silvic al Composesoratului Arkosi Vadas", Arcus, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Composesorat Arkosi Vadas, elaborator SC Vajoiu COM SRL, BRASOV;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Construire Complex Turistic Agrement", etapa de încadrare EIA şi EA, titular Comuna Barcani, proiectant SC Arena Design SRL;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Canalizare menajera in loc. Ladauti, com. Barcani", etapa de încadrare EIA şi EA, titular Comuna Barcani, proiectant SC IGUT SRL Brasov;
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Alimentare cu apa loc. Ladauti, com. Barcani", etapa de încadrare EIA şi EA, titular Comuna Barcani, proiectant SC IGUT SRL Brasov;
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local, com. Barcani", etapa de încadrare EIA şi EA, titular Comuna Barcani, proiectant SC Arena Design SRL;
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Executare put forat pentru alimentare cu apa a uscatoriei Fogat", Ilieni etapa de încadrare EIA şi EA, titular Directia Silvica Covasna, prin SC Total Proiect SRL;
 7. Notificare privind frecventa de monitorizare calitate ape uzate stabilita prin Autorizatia de gospodarire a apelor pentru Grand Hotel Balvanyos, titular SC Imperial Hotel Management  SRL;
 8. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Inlocuire conducta cu diametrul de 5 9/16 toli Depozit Ghelinta, Rampa Imeci, pe o lungime de 3000 m in zona subtraversare drum Ghelinta Hilib paraul Solodor", etapa de încadrare EIA şi EA, titular SC CONPET SA, proiectant SC SNIF PROIECT SA;
 9. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Construire grajd vaci, constructii anexe si imprejmuire",Bixad, jud. Covasna, etapa de încadrare EIA şi EA, titular SIMION REZSO, SIMION ENIKO proiectant P.F.A.SCHULLER RAZVAN;
 10. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 26.11.2014 – 08.12.2014, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

80/27.11.2014

Balazsi Beata

CSIKI BELA I.I.

Taierea si randeluirea lemnului

Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 241

27.11.2014

19.12.2014

81/02.12.2014

Balazsi Beata

SC MESSER ROMANIA GAZ SRL

Depozitare si comercializare gaze imbuteliate

Sf. Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 13

02.12.2014

23.12.2014

82/03.12.2014

Balazsi Beata

SC PROMOBIL SRL

Gater si fabrica de mobila

Tg. Secuiesc, str. Puntea Rozelor, nr. 4

03.12.2014

20.01.2015

83/04.12.2014

Jehac Constantin

GRIGORESCU-COZNEANU CATALIN I.I.

Taierea si randeluirea lemnului

Zagon, nr.206

05.12.2014

22.01.2015

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Cornea Luminita