Back

Convocator sedinta CAT, CSC

Nr. 1714 / 24.03.2015

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă " Mihai Viteazul" Covasna – 0267.311.182 dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, arhitect şef Bíró Donát, Papucs Andras
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315,  Dr. Siko Barabasi Sándor, Director Executiv                                                                                                                                                                                                                                        
 

Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare si Laboratoare – APM Covasna
 • BIA Florea Stela 0267.315.371
 • Füzi Xenia
 • CJPNDRS-Structura administrare sit ROSPA0082 M-tii Bodoc Baraolt, 0267.351.228
 • SC Bioelectrica Transilvania SRL, 0724.595.934
 • Petrass Istvan, expert evaluator mediu, 0367.402.555
 • Molnár Álmos 0746.883.166
 • Domahidi Ildiko 0740.020.144
 • Oraşul Baraolt
 • SC Total Proiect Group SRL 0266.217.967

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 27.03.2015, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "PUZ Zonă pensiune agroturistică", Arcuş, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Füzi Xenia şi alţii, proiectant BIA Florea Stela;
 2. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "PUZ Locuinte individuale strada Grădinii", Tg. Secuiesc, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Molnár Álmos, proiectant Domahidi Ildiko;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Reabilitarea şi modernizarea străzilor Libertăţii, Trandafirilor şi 1 Decembrie", etapa de încadrare EIA şi EA, titular Pimăria Oraşului Baraolt, proiectant SC Total Proiect Group SRL;
 4. Solicitarea de obţinere a autorizatiei integrate de mediu pentru "Instalatii aferente obţinerii energiei verzi la fabrica de debitare si prelucrare lemn", Comuna Reci, etapa de analiza detaliată a documentelor de sustinere a solicitării (analiza completărilor la formularul de solicitare si raportul de amplasament), titular: SC Bioelectrica Transilvania SRL, prin elaborator studii de mediu Petráss István, expert evaluator mediu;
 5. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 10.03.2015 –23.03.2015, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

12/ 11.03.2015

Csaki Gabriela

SC VINATI SRL

Extractia pietrisului si nisipiului CAEN 0812

Ghidfalau

11.03.2015

31.03.2015

13/ 12.03.2015

Gog Mircea

SC BOERGO SRL

Gater,Exploatare forestiera CAEN 0220, 1610 

Ghelinta   nr. 271

12.03.2015

23.04.2015

14/ 17.03.2015

Farkas Janos

S.C. POOL COM S.R.L.

Fabricare mobilă, CAEN 3101, 3102, 3109

Sf. Gheorghe, Păiş, David, nr.3

17.03. 2015

28.04.2015

15/ 19.03.2015

Jehac Constantin

SC ALCRIŞ TIMBER SRL

CAEN 1610 Tăierea rindeluire lemn

Mărcuş, nr.133

19.03.2015

30.04.2015

16/ 20.03.2015

Jehac Constantin

S.C. PROD. SI PRESTĂRI "ROMDAM" S.R.L.

CAEN 1610 Tăierea rindeluire lemn

Sita Buzăului, nr. 197

20.03.2015

01.05.2015

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Bălălău Ileana Luminiţa