Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 17.03.2017

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Deak Anna
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

Invitaţi:

 

 

 
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Asociația Ölves – Demes Barna  0751090390
 • OSP Targu Secuiesc
 • Composesoratul Keresztesek Havasa-Kozma Bela 0765398273
 • Asociatia Csokahaz –Barthos  Istvan Lehel 0747115002
 • Composesoratul Konyacsoport – Konya Laszlo 0721657069
 • SC BIOELECTRICA TRANSILVANIA SRL 03672146599
 • SC B&D CASTLE MANAGEMENT SRL 0721934446 lilla.racz@danielcastle.ro
 • SC MASTER PLAN MANAGEMENT SRL  0745051465
 • Primaria Comunei Bradut

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI , 17.03.2017, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul Amenajament silvic, UAT Zabala jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar Asociatia Ölves – persoane fizice si juridice     proiectant SC SILVICAD SRL
 2. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul Amenajament silvic, UAT Zabala jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar Composesoratul Keresztesek Havasa     proiectant SC SILVICAD SRL
 3. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul Amenajament silvic, UAT Zabala,UAT Ghelinta  jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar Asociatia Csokahaz – persoane fizice si juridice    proiectant SC SILVICAD SRL
 4. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul Amenajament silvic, UAT Zabala,UAT Ghelinta  jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar Composesoratul Konyacsoport  proiectant SC SILVICAD SRL
 5. Analiza notificarii transmise de SC BIOELECTRICA TRANSILVANIA SRL-Reci titular AIM nr 2/09.11.2015 privind unele valori si definiri ale activitatii descrise in AIM
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Modernizare ,mansardare si refunctionalizare cladire existenta in pensiune turistica S+P+M ”, loc.Talisoara com Bradut jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC B&D CASTLE MANAGEMENT SRL proiectant SC MASTERPLAN STUDIO SRL
 7. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 07.03.2017 – 14.03.2017, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

Nr.

Decizie

Pers. Responsabilă

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

obiectiv

Data afişării

deciziei

Termen contestaţii

11/09.03.2017

Jehac Constantin

S.C. SERVICII ROZMARI S.R.L.

Cod CAEN 4675 – comerț cu ridicata a produselor chimice

mun. Sf. Gheorghe, str. Lt. Păiș David, nr.7

09.03.2017

20.04.2017

 

 

 

 

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

descarca

 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae