Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 09.03.2017

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Deak Anna
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

 

Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Primaria Comunei Dobârlău
 • SC EXPERT BAU SRL 0367804472 bmihalybartos@gmail.com
 • SC PRO SANIT 0367804472
 • Primaria Comunei Zagon
 • SC DONPREST SRL 0212200601
 • Primaria Mun Sfantu Gheorghe
 • Primaria comunei Ghidfalau
 • Primaria comunei Turia in atentia dl Luka Medard 0730584143
 • SC TEHNOSILV SRL 0268 331 011
 • Composesoratul Imeni dna Szorcsei Ibolya 0742065034
 • SC SILVICAD SRL  0746150857
 • OSP Târgu Secuiesc
 • Custode Ciomad – Bálványos-Asociația Vinca Minor 0729-276214, office@vincaminor.ro
 • BIA Florea Stela 0741128611 stelaflorea.bia@gmail.com

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI , 09.03.2017, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “ Casa mortuara” , Loc. Ghidfalau  sat Anghelus jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar Comuna Ghidfalau  proiectant BIA Florea Stela
 2. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “ Zona  comert si servicii” , Loc. Sfantu Gheorghe  zona strada energiei str Tigaretei jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar Szilvasi Melinda  proiectant BIA Florea Stela
 3. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUG “ Plan urbanistic general al comunei Dobârlău” , UAT Dobârlău jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar Comuna Dobârlău  proiectant  SC EXPERT BAU SRL
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Alimentare apa, sistem canalizare si statie de epurare”, loc.Dobârlău jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Dobârlău proiectant SC PROSANIT SRL
 5. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul Amenajament silvic, UAT Turia jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar Comuna Turia   proiectant SC TEHNOSILV SRL
 6. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul Amenajament silvic, UAT Ghelinta jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar Composesoratul Imeni   proiectant SC SILVICAD SRL
 7. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reparatii regim de urgenta  si prag de fund pârul Duka”, loc.Zagon jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Zagon proiectant SC DONPREST COM SRL
 8. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 15.02.2017 – 06.03.2017, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

Nr.

Decizie

Pers. Responsabilă

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

obiectiv

Data afişării

deciziei

Termen contestaţii

06/23.02.2017

Farkas János

SC BIOFARM SRL

Depozit de deșeuri agrozootehnice

Ghidfalău, fn

23.02.2017

15.03.2017

07/27.02.2017

Csáki Gabriela

I.I. DEBRECZI LEVENTE

Pensiune, restaurant (cod CAEN 5520, 5610)

Covasna, Piata Korosi Csoma Sandor, nr. 94

27.02.2017

17.03.2017

8/01.03.2017

Csáki Gabriela

SC AUTO MOTO ZS K SRL

Atelier reparatii motoare (cod CAEN 4520, 2562)

Chilieni, DJ103, nr. 26

01.03.2017

21.03.2017

09/01.03.2017

Jehac Constantin

S.C. ROOFART S.R.L.

Cod CAEN 2433 –producție de profile obținute la rece, cod CAEN 2599 –fabricarea altor articole din

Sat Sântionlunca, DN11, km 27, f.n., comuna Ozun

02.03.2017

23.03.2017

10/02.03.2017

Farkas János

SC CHRISCAR SRL

Spălătorie auto, CAEN 4520

Sf. Gheorghe, str. Vulturilor, nr. 4

02.03.2017

12.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

descarca

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe