Back

Convocator CAT si CSC

Către: MembriiComisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu– 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.380, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Grubisici Elisabeta - şef birou GRA
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553,dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă ” Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182. dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Imreh Gitta                                                                                                                                                                                                                                                                             


Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Bajka Bela
 • BIA Florea Stela, 0267.315.373
 • Comuna Bodoc
 • Marton Zoltan, Pal Emilia,
 • Marton Miklos, Marton Noemi
 • Comuna Turia
 • S.C. SANTEDIL PROIECT S.R.L
 •  0244.574.074

 

 • Comuna Vârghiş
 • Comuna Barcani
 • Insp.  de Stat în Construcţii Covasna 0267.351.5684
 • Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Covasna 0267.318.891
 • Administraţia Bazinală de Apă Buzău 0238.427.237

 


 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, MIERCURI, 06.11.2013, orele 09.00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Închidere şi ecologizare a carierei Vârghiş, jud. Covasna”, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: Ministerul Economiei – DGRMDZI prinS.C. SANTEDIL PROIECT S.R.L.;
 2. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “PUZ – Zonă rezidenţială“, Bodoc, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Bajka Bela, proiectant BIA Florea Stela;
 3. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “PUZ – Zonă mixtă agricolă şi rezidenţială“, Turia, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Marton Zoltan, Pal Emilia, Marton Miklos, Marton Noemi, proiectant BIA Florea Stela;
 4. Solicitarea de obţinere a avizului de mediu pentru planul “PUG Barcani”, etapa de analiză a calităţii raportului de mediu şi de luare a deciziei conform H.G. nr. 1076/2004, titular: Comuna Barcani, proiectant BIA Florea Stela;
 5. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada: 24.10.2013-01.11.2013în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

 

Nr.

Decizie

Beneficiar

Activitate/

Obiectiv

Adresă

Activitate/ Obiectiv

Data afişare

decizie

Data până la care se pot depune contestatii

132/ 24.10.2013

SC

TRYK SRL

Dezasamblare, dezmembrare autovehicule  scoase din uz

Ghelinţa,

nr.  431

24.10.2013

03.12.2013

132/ 24.10.2013

SC   LUKOIL România SRL

Staţie de distribuţie carburanţi

Sf. Gheorghe,

str. Păius David, nr.2

24.10.2013

03.12.2013

133/ 24.10.2013

SC TORO IMPEX SRL

Taiere, rindeluire lemn, Fabricare ambalaje lemn,

 CAEN 1610, 1624

Lemnia 357/Oituz FN

24.10.2013

05.12.2013

133/ 24.10.2013

SC NI&ROLI SRL

Pensiune turistica, CAEN  5523

Lunga  nr. 386

24.10.2013

05.12.2013

134/ 28.10.2013

SC TEXTIL-GMF SRL

Unitate de recuperare a deseurilor reciclabile sortate

Tg. Secuiesc, str. Abator, nr. 6/A

28.10.2013

06.12.2013

135/ 29.10.2013

SC AGRO RANTRANS SRL

Colectare deseuri nepericuloase, CAEN  3811, 4677

Tg. Secuiesc str. Bem Jozsef FN

29.11.2013

10.12.2013

136/ 30.10.2013

S.C. ARBOMAX S.R.L.

Depozit butelii gaze tehnice, CAEN 4675, 5210

Sf. Gheorghe, str. Fermei, nr. 17/A

30.10.2013

11.12.2013

137/ 30.10.2013

SC

WALOR RO SRL

Fabricăde piese şi  accesorii auto

Sf. Gheorghe,

str. Constructorilor  2

30.10.2013

11.12.2013

138/ 31.10.2013

SC OVISILVA SRL

Unitate prelucrare lemn

Zabratau, nr. 1065, jud. Covasna

31.10.2013

11.12.2013

 

-Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Cornea Luminita