Back

Anunţ public privind modalitatea de consultare a PUZ “Fabrică de prelucrare şi debitare a lemnului Reci”, titular S.C.Holzindustrie Schweighofer S.R.L.

Anunţ public privind modalitatea de consultare a PUZ  “Fabrică de prelucrare şi debitare a lemnului Reci

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna anunţă publicul interesat că în conformitate cu HG nr. 1076/2004, art. 25, alin. (5) proiectul de plan în forma avizată pentru PUZ “Fabrică de prelucrare şi debitare a lemnului Reci, propus a fi amplasat în comuna Reci, satul Reci, extravilan, judeţul Covasna, titular S.C.Holzindustrie Schweighofer S.R.L.,cu sediul în Sebeş, str. Industriilor, nr. 1, judeţul Alba, se pune la dispoziţia publicului şi poate fi consultat la cerere, la sediul APM Covasna din Sfântu Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr. 10, judeţul Covasna, în zilele de luni-vineri, între orele: 08.30-14.00:

   Data afişării anunţului pe site: 06.09.2013