Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de obținere a autorizației integrate de mediu

Anunţ public privind depunerea solicitării de obținere a autorizației integrate de mediu

Agentia pentru Protecția Mediului Covasna anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a autorizației integrate de mediu pentru "Instalații aferente obținerii energiei verzi la fabrica de debitare și prelucrare lemn Reci", situat în comuna Reci, satul Reci, nr. 673, județul Covasna, titular SC BIOELECTRICA TRANSILVANIA SRL cu sediul în localitatea Rădăuți, str. Austriei nr.1, județul Suceava. Activitate prevazută în Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1, 1.1 Arderea combustibililor în instalații cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW, Coduri CAEN (rev2): 3511 Producţia de energie electrică, 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat, Cod NOSE-P: 101.02 Procese de combustie >50MW și <300MW pentru întregul grup.

Documentația pentru susținerea autorizației integrate de mediu și Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul APM Covasna, Mun. Sf. Gheorghe, str. Bd. Grigore Balan, nr. 10, județul Covasna.

   Publicul are dreptul sa prezinte în scris sau verbal comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării, la sediul APM Covasna, Mun. Sf. Gheorghe, str. Bd. Grigore Balan, nr. 10, județul Covasna.   Data afişării anunţului pe site: 19.01.2015