Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Scoaterea temporară, cu defrişare, din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 9000 mp” propus a se realiza în oraşul Covasna, extravilan, în raza Ocolului Silvic Comandău, Direcţia Silvică Covasna, U.P. VIII Dealul Negru, u.a. 41A, judeţul Covasna, titular S.C.AMROMCO ENERGY S.R.L.,cu sediul în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii, nr. 152 K, judeţul Prahova.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfântu Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele: 08 -14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 19.09.2013.

    Data afişării anunţului pe site:

 12.09.2013