Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Reabilitare parte carosabilă pe drumul comunal DC 48 Km 1+000 – 2+500 în Comuna Bodoc, judeţul Covasna" propus a fi amplasat în comuna Bodoc, satul Zălan, judeţul Covasna, titular COMUNA BODOC, cu sediul în comuna Bodoc, satul Bodoc, nr. 65, judeţul Covasna.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfântu Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele: 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 06.11.2014.

 

   Data afişării anunţului pe site:

 

30.10.2014