Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Îmbunătăţire nivel de tensiune LEA j.t. Albiş" propus a fi amplasat în comuna Cernat, intravilanul satului Albiş, titular S.I.S.E. ELECTRICA TRANSILVANIA SUD SA – A.I.S.E. TG. MUREŞ.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfântu Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele: 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 19.02.2015.