Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
 

Agenţia pentru Protectia Mediului Covasna anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul "Contruire grajd vaci, constructii anexe si imprejmuire" propus a fi amplasat in com. Bixad, sat. Bixad, judetul Covasna, titular SIMION REZSO, SIMION ENIKO cu sediul in com. Bixad, nr. 519.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfantu Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr. 10, in zilele de luni-vineri, între orele: 08-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro.
  2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului

Data afisarii anuntului pe site:

18.12.2014