Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Canalizare menajeră în localitatea Lădăuţi, comuna Barcani, judeţul Covasna"  propus a fi amplasat în comuna Barcani, satul Lădăuţi, judeţul Covasna, titular COMUNA BARCANI, cu sediul în comuna Barcani, satul Barcani, nr. 266, judeţul Covasna, fax: 0267.372.331.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfântu Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele: 09.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 19.12.2014.

 

   Data afişării anunţului pe site: 12.12.2014