Organigrama


Despre Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna


Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990
 

Funcţionarii din cadrul APM Covasna au atribuţii în protecţia mediului, sprijină agenţii economici în determinarea cauzelor care duc la deteriorarea calităţii factorilor de mediu înconjurător şi pentru înlăturarea acestora: se implică activ atât în cunoaşterea stării de calitate a factorilor de mediu cât şi în stabilirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor pentru înlăturarea cauzelor care determina deteriorarea calităţii mediului, a echilibrului ecologic, a resurselor şi calităţii  vieţii.

 

APM Covasna întocmeşte, în cooperare cu autorităţile teritoriale de specialitate, lucrări de sinteza si rapoarte tehnice cu privire la evoluţia calităţii factorilor de mediu, a calităţii vieţii si echilibrului ecologic in limitele zonei administrativ teritoriale de care răspunde, pe care le analizează şi stabileşte măsuri împreuna cu autorităţile locale şi agenţii economici locali şi le transmite  Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Ministerului Mediului şi Schimbarilor Climatice.

 

De asemenea, examinează documentaţii tehnice întocmite pentru obiectivele cu impact asupra mediului în vederea emiterii consultaţiilor tehnice, acordurilor, avizelor, autorizaţiilor de mediu la solicitarea agenţilor economici, inclusiv verificarea şi controlul în teren a veridicităţii datelor supuse avizării.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna asigura popularizarea prin mijloacele mass-media şi instituţiile de învăţământ a problematicii în domeniul protecţiei mediului, promovează dezvoltarea durabilă şi protejarea mediului înconjurător pentru generaţiile prezente şi viitoare.


homepage

B-dul. General Grigore Bălan, nr. 10, municipiul Sfântu Gheorghe, 520013

Telefon: 0267 323 701

Fax: 0267 324 181

E-mail: office@apmcv.anpm.ro

Formular electronic (eFORM) de inregistrare a operatorilor economici in sistemul S.I.M

 

 


Contact

În cazul în care doriţisă transmiteţi o sesizare, menţionă, că aceasta va fi înregistrată cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin legea nr. 233/2002.

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare şi se clasează.


Sediul:

B-dul. General Grigore Bălan, nr. 10, municipiul Sfântu Gheorghe, 520013

Telefon: 0267 323 701

Fax: 0267 324 181

E-mail: office@apmcv.anpm.ro

 

Compartimentul Resurse Umane

juridic.resurse_umane@apmcv.anpm.ro

consilier SZANTO Claudia tel 0267323701 int 18

 

Compartimentul Proiecte, Relaţii Publice

relatii.publice@apmcv.anpm.ro

consilier SIMON Adrian tel 0267323701 int 17 ; email relatii.publice@apmcv.anpm.ro, simon.adrian@apmcv.anpm.ro

adresa corespondenta relatii publice ( cereri L544 ,petitii _)

B-dul. General Grigore Bălan, nr. 10, municipiul Sfântu Gheorghe, 520013 jud Covasna

Telefon: 0267 323 701

Fax: 0267 324 181 

consilier SIMON Adrian tel 0267323701 int 17 ; email relatii.publice@apmcv.anpm.ro, simon.adrian@apmcv.anpm.ro, office@apmcv.anpm.ro

Serviciul Avize Acorduri Autorizatii 

sef serviciu SIMINICEANU Gabriel Nicolae ; tel 0267323701 int 14; email : siminiceanu.gabriel@apmcv.anpm.ro

reglementari@apmcv.anpm.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL   

      PRIMIRI DOCUMENTE                            ELIBERARI DOCUMENTE

LUNI                          8-12                                   8-14

MARTI                       8-12                                   8-14

MIERCURI                8-12                                   8-14

JOI                             8-10;12-14                    14-16.30

VINERI                       8-12                                     8-14

            Documentatiile pentru solicitari acte de reglementare se depun si on-line detalii si informatii suplimentare  pe www.anpm.ro

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

 p. sef serviciu BARTHA Ibolya tel 026323701 int 15; email : bartha.ibolya@apmcv.anpm.ro

 Deşeuri şi Substanţe chimice Periculoase, Sol şi Subsol

deseuri@apmcv.anpm.ro

 

Arii Protejate

arii.protejate@apmcv.anpm.ro

 

Serviciul Monitorizare cuprinde următoarele domenii :

sef serviciu BĂLĂLĂU Ileana Luminița tel 0267323701 int 16; email : luminita@apmcv.anpm.ro

 Monitorizare, Baze de date

 Laborator

monitorizare@apmcv.anpm.ro

laborator@apmcv.anpm.ro

 

Biroul Buget, Finanţe, Administrativ

 consilier superior Ec Istrate Daniela tel 0267323701 int 13

buget.finante@apmcv.anpm.ro

 

 

 


Lista personal

                         
                         
                         
  LISTA  CU PERSONALUL APM COVASNA 
                         
                         
  Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia de conducere Funcţia de execuţie Clasa Grad profesional
 
  1 Neagu Gheorghe DIRECTOR EXECUTIV      
  COMPARTIMENT RELATII PUBLICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
  2 Danila Marius   consilier I superior
  3 Simon Adrian   consilier I asistent
  SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII
  4 Siminiceanu Gabriel Nicolae ŞEF SERVICIU       
  5 Jehac Constantin   consilier I superior
  6 Berde Lajos   consilier I superior
  7 Borbáth József   consilier I superior
  8 Bote Daniela   consilier I superior
  9 Farkas János   consilier I superior
  10 Ghican Oana   consilier I principal
  11 Csáki Gabriela   consilier I superior
  SERVICIUL MONITORIZARE ŞI LABORATOARE
  12 Bălălău Ileana Luminița ŞEF SERVICIU       
  13 Vlădăreanu Aurel   consilier I superior
  14 Boariu Dan   consilier I superior
  15 Sándor Mária   consilier I superior
  16 Riti Ramona   consilier I principal
  17 Moraru Iuliana Nicoleta   consilier I superior
  18 Hetriuc Irina Petronela   consilier I asistent
  19 Iorga Gheorghe   şofer    
  SERVICIUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
  20 Bartha Ibolya ŞEF SERVICIU       
  21 Mikoveni Levente   consilier I superior
  22 vacant temporar       consilier I superior
  23 Udrea Simona   consilier I superior
  24 vacant temporar   consilier I principal
  25 Ratkay Tibor       consilier I principal
  26 Condrea Ovidiu   consilier I superior
  27 Sütő Erika   consilier I superior
  COMPARTIMENT BUGET, FINANTE, ADMINISTRATIV ŞI RESURSE UMANE
  28 Istrate Daniela   consilier I superior
  29 Druţu Mioara   consilier I asistent
  30 Balogh Ildikó   referent III superior
  31 Kisgyörgy Attila   referent III superior
  32 Savin Ion   referent III superior
  33 Szántó Claudia   consilier I asistent
  34 Paraoanu Lucia   îngrijitor II