Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

Nr. 106 din 16.12.2014

 

    Ca urmare a solicitării depuse de SC Conpet SA, cu sediul în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, judetul Prahova, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 6560/27.11.2014 (e: 442/25.11.2014), în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,     

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.12.2014, ca proiectul "Înlocuire conductă Ø 5. 9/16 Depozit Ghelinţa – Rampa Imeci, pe o lungime de cca. 3000 m, în zona subtraversare drum Ghelinţa – Hilib – pârâul Solodor'' propus a fi efectuat pe teritoriul administrativ a comunelor Catalina si Ghelinta, jud. Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, 13 a) corelat cu pct. 10 i)

b) în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

c) Prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:  

A) Caracteristicile proiectului:

1. Localizarea si Datele instalatiei actuale de transport titei

-   Punct de plecare/element de instalaţie:                        Depozit Ghelinta

-   Punct de destinatie/element de instalaţie:                    Rampa Imeci

-   Lungimea totala a conductei:                                         12,500km

-   Capacitatea de transport:                                                320m3/zi

-   Diametrul exterior al conductei existente inch/mm:      5.9/16" /141,3mm

-   Diametrul exterior al conductei proiectate inch/mm:     6.5/8" /168,3mm

-   Presiunea de proiectare:                                                  64 bar

-   Presiune de plecare (bar):                                               max. 45 - 47 atm

-   Temperatura la plecare:                                                  max. 50°C

-   Conducta godevilabila:                                                    Da

-   Durata de functionare preconizata:                                 60 ani.

-   Protectie catodica:                                                           Da.

-   Obstacole ìntâlnite: Sunt tratate mai jos in prezenta decizie

2. Necesitatea proiectului:

    Conducta de transport titei Ø 5. 9/16" Statie Ghelinta (Parc 1) – Rampa CF Imeci a fost construita ìn anul 1983 cu scopul de a transporta titei din Depozitul Ghelinta spre Rampa Imeci de unde este ìncarcat ìn vagoane cisterne si transportat la rafinariile din Ploiesti si retur pentru transportul de apa sarata, pentru a fi injectat in zacamantul de titei.

   Titeiul transportat prin conducta este foarte parafinos si este pompat cu presiuni mari (40 – 44 bar), dupa finalizarea pomparii zestrea de titei se disloca cu apa sarata si dupa finalizarea pomparii, pâna la o noua pompare, conducta se umple cu apa sarata. Conducta are o vechime mare (a fost pusa ìn functiune ìn anul 1983), iar dupa cateva spargeri de conducta (si poluari accidentale), ìn anul 2012 s-a recomandat ìnlocuirea conductei ca masura preventiva datorita problemelor prezentate.

     Se propune inlocuirea partiala a conductei metalice de transport titei cu o conducta noua din ţevi de oţel Ø 6. 5/8'', respectiv L 360N, Ø 168,3 x 8mm (Ø 6. 5/8''), conform SR EN ISO 3183:2013 pentru firul curent al conductei, preizolata cu polietilena extrudată conform DIN 30670, tip N-v cu grosimea de 2,7mm numai ìn portiunile ìngropate, ìn portiunile aeriene teava nu va fi preizolata, pentru izolare anticoroziva fiind vopsita, ìn lungime totala de cca. 3000 m, pe teritoriul administrativ al comunei Ghelinta, judetul Covasna. Nu este necesara modificarea planului de urbanism, deoarece traseul conductei este cuprins ìn aceasta.

    Prin ìnlocuirea conductelor de transport se propune atingerea urmatoarelor obiective:

-  asigurarea functionarii conductei de transport pe tronsoanele ìn cauza, ìn conditii de siguranta si la parametrii proiectati;

-  eliminarea riscului ìn producerea de accidente ecologice majore.

2.  Succesiunea operatiilor realizate ìn perioada de constructii-montaj :  

▪  Predare amplasament-beneficiar, proiectant, constructor;

▪ Predarea – primirea si pichetarea traseului intre beneficiar, topograf, constructor, proiectant;

▪  Amenajarea spatiilor de depozitare a materialelor si organizarii santierului;

▪  Procurarea si transportul materialului la locatie;

▪  Trasarea culoarului de lucru;

▪  Decopertarea stratului vegetal;

▪  Transportul tevii izolate pe traseu;

▪  Executia dubletilor;

▪ Verificarea calitatii cordoanelor de sudura, conform procedurilor de sudare specifice  constructorului si emiterea certificatelor de calitate;

▪  Curatirea conductei la luciu metalic cu perii de sarma, numai la imbinarea tronsoanelor de conducta;

▪  Intregirea izolatiei anticorozive exterioare  cu mansoane sau benzi termocontractile, in  prealabil dupa curatirea tevii, a locului de aplicare;

▪  Verificarea cu detectorul a continuităţii izolatiei si completarea lipsurilor daca este cazul;

▪  Saparea santului;

▪  Lansarea tronsoanelor in sant, mecanizat;

▪  Executia gropilor de pozitie;

▪  Executia traversarilor de obstacole – retele subterane si aeriene, drumuri, cursuri de apa

▪  Asamblarea in fir continuu prin sudarea tronsoanelor intre ele;

▪  Verificarea calitatii cordoanelor de sudura si emiterea certificatului de calitate; 

▪  Verificarea cu detectorul a continuitatii izolatiei si completarea lipsurilor daca este cazul;

▪  Curatirea interioara a conductei prin pistonare;

▪  Astuparea santului in fir continuu;

▪  Efectuarea probelor de presiune;

▪  Receptia preliminara a lucrarii;

▪  Cuplarea conductei la conducta existenta;

▪ Verificarea calitatii cordoanelor de sudura, conform procedurilor de sudare specifice   constructorului si emiterea certificatelor de calitate;

▪  Curatirea conductei la luciu metalic cu perii de sarma;

▪  Intregirea izolatiei anticorozive exterioare  cu mansoane sau benzi termocontractile, in  prealabil dupa curatirea tevii, a locului de aplicare;

▪  Verificarea cu detectorul a continuităţii izolatiei si completarea lipsurilor daca este cazul;

▪  Punerea in functiune a protectiei catodice;

▪  Demontarea conductei vechi;

▪  Transportul şi depozitarea conductei vechi;

▪  Refacerea terenului la starea initiala;

▪  Receptia la terminarea lucrarii.

 

 

Stabilirea traseului

    Având în vedere amplasamentul conductei existente, cât şi realitatea din teren, traseul s-a ales de comun acord cu beneficiarul si urmareste traseul actual al conductei.

     Traseul conductei proiectate respecta distanţele minime de siguranţă în conformitate cu Normativul Departamental pentru stabilirea distanţelor conform prevenirii incendiilor dintre obiectivele componente ale instalaţiilor tehnologice din industria extractivă de petrol.

     Daca pe traseu se ìntâlnesc instalatii depistate prin executia unor santuri de sondaj, se vor respecta regulile de mai jos:           

- Conducta de transport ţiţei se va amplasa la min. 0,6m de liniile electrice subterane paralele cu aceasta, iar in cazul intersecţiilor cu liniile electrice subterane, distanţa pe verticală va fi de min. 0,5m de la  generatoare.

- Distanţa dintre conducta subterană şi cea mai apropiata fundatie sau priza de legare la pamânt a unui stâlp L.E.A. de ìnalta, medie şi joasa tensiune va fi de de 5,00m conform NTE 003/04/00 si P.E. 106-2003.

- Pentru detectarea instalatiilor subterane se vor executa gropi de sondaj cu sapatura manuala sau se va utiliza aparatura specializata de detectare.

- Conducta se va amplasa la min. 0,6m de cabluri telefonice subterane, 1,0m de camine pentru retele telefonice sau minim 2,0m de canalizatiile telefonice paralele cu aceasta, iar ìn cazul intersectiilor cu cabluri telefonice subterane, distanta pe verticala va fi de min. 0,5m de la generatoare.

- În cazul ìn care respectarea conditiilor de mai sus nu este posibila si ìn cazul intersectiilor cu canale telefonice, conducta de titei se va introduce ìn tuburi de protectie.

- Tuburile de protectie depasesc ìn ambele părţi limitele instalaţiei sau construcţiilor traversate cu cel putin 1m.

- Distanţa dintre conducta subterană si cea mai apropiata fundatie a unui stâlp telefonic va fi de  0,5m.         

- Pentru detectarea de cabluri telefonice subterane sau a canalizatiilor telefonice se vor executa gropi de sondaj cu sapatura manuala sau se va utiliza aparatura specializata de detectare.

- Fiecare conducta se va amplasa la min. 0,5m de conductele subterane paralele cu aceasta, iar ìn cazul intersecţiilor cu conducte subterane, distanţa pe verticală va fi de min. 0,5m intre generatoare, conductele se vor introduce in tuburi de protectie. Tuburile de protectie depăşesc ìn ambele parti limitele conductei cu cel putin 0,5m.

- După terminarea lucrarilor de montaj, traseul conductelor se vor marca cu borne amplasate la subtraversarea drumurilor, cursurilor de apa sau alte obstacole şi la schimbările de direcţie sub un unghi mai mare de 30°.

- Conducta va fi prevazuta cu bandă avertizoare din polietilenă pentru detectare in cazul sapaturilor. Aceasta se va aseza la 30cm deasupra conductei, pe tot traseul ei.

   Constructorul va monta plăcuţe de identificare din metal pe care se imprimă:   conducta de titei; simbolul detinatorului;   numarul de inventar;  diametrul conductei;  presiunea de regim; anul punerii in functiune.

Culoarul de lucru

-  Pentru tronsonul de conductă înlocuit culoarul de lucru  va avea lăţimea de 10,0 m pe teren arabil. Legislatia actuala din domeniul petrolier si produse petroliere considera conductele magistrale de transport ca fiind de importanta strategica si, ìn consecinta, accesul proprietarului la acestea nu este restrictiv. Beneficiarul are dreptul de acces la conducte, cu anuntarea, ìn prealabil, a proprietarului terenului.

- In timpul executiei lucrarilor de supratraversare a conductelor si pentru a elimina riscurile pe durata operatiei interventiilor de avarie beneficiarul si constructorul au obligatia sa respecte reglementarile legale privind zonele de protectie si siguranta.

Materialul conductelor

-  Conducta de transport se va realiza din ţevi de oţel L 360 NB, Ø 65/8" – 168,3 x 8mm, preizolata, pe o lungime de 3.153m, ţeavă din oţel conform SR EN ISO 3183:2013.

-   Grosimea stratului de izolatie  va respecta conditiile impuse de catre standardul german DIN 30670 – ultima editie. Izolatia va fi din polietilena extrudata  tip N-v, cu grosimea de 2,7mm.   

 

Sudarea conductelor

-  Sudarea conductelor se face in conformitate cu standardele si normativele aflate in vigoare si conditiile tehnice impuse de SR EN 14163/AC pentru suduri cat si indicatiile SR-EN 14161/2011 pentru sistemul de transport conducte.

-  Executia conductei impune clasa I de calitate a sudurii.

-  Imbinarea tevilor si a fitingurilor se face prin sudura „cap la cap".

- Controlul radiografic al sudurilor se va executa în proporţie de 100% la traversari si cuplari şi 50 % pentru firul curent. De asemenea, controlul imbinarilor sudate se realizeaza si vizual 100%.

Controlul şi probarea sudurilor

-  specificatii de sudare (WPS) proceduri de sudare si specificatii de proceduri de sudare omologate in conformitate cu: SR EN ISO14344:2010;

-   sudorii autorizati in conformitate cu SR EN 1418:2000.

In conformitate cu SR EN 14161:2011, conducta se incadreaza in clasa I de calitate a imbinarilor sudate. Înainte de începerea lucrărilor constructorul are obligaţia de a prezenta beneficiarului procedurile proprii de sudură, în vederea acceptării lor de către beneficiar.

Controlul cu radiatii penetrante se va face in conformitate cu CR 20, SR EN ISO 5579:2014 si standardele conexe.

Protecţia exterioară a conductei

-  Conducta subterană se va proteja la exterior contra coroziunii cu polietilenă extrudată tip N-v de 2,7mm grosime, conducta procurata fiind preizolata.

-  Izolarea bucătilor de conductă se execută în atelier. Se pot achizitiona bucati de conductă preizolată.

- La suduri se va realiza o izolaţie cu mansoane termocontractile conform Standard European SR EN 12068:2002, de tipul C50L sau cu benzi din polietilenă aplicate la rece, de acelaşi caracteristici cu cea de la firul curent al conductei.

-  Conductele supraterane, unde este cazul, se vor proteja la exterior contra coroziunii prin vopsire cu două straturi de grund şi două straturi de email, aceasta executându-se în şantier.

-  La cuplari se izoleaza cu manşoane termocontractile sau benzi din polietilenă aplicate la rece, la curbe se vor folosi benzi pentru izolat curbe, coturi tip HCA 150-15, role de 15m lungime si 75mm latime sau cu benzi din polietilena aplicate la rece tipul agreat de beneficiar.

Paralelism, ìncrucisare

-  La paralelisme si ìncrucisari subterane sau supraterane ale conductei cu alte conducte sau lucrari se vor respecta conditiile urmatoare:

a) distanta dintre doua conducte montate ìn paralel, indiferent de fluidul transportat, trebuie sa fie de cel putin 500mm, respectiv distanta B1 ìntre axele conductelor, va fi:

B1 = D1/2 + D2/2 + 500mm, unde : D1 si D2 sunt diametrele exterioare ale tevilor izolate ale celor doua conducte, ìn mm.  

b) la intersectia conductei cu cabluri de telecomunicatii, energie electrica etc. se vor respecta unde este cazul recomandarile administratorilor de retele. 

Saparea santului

-  Săparea sanţului se va executa ìn concordanţă cu lucrările de montaj ale conductelor ìn scopul reducerii timpului de mentinere deschisă a sanţului pentru a fi evitate surparile, umplerile cu apă si infiltraţiile ìn sant.

- Lucrările de săpatură vor ìncepe dupa marcarea traseului de conductă, stabilirea culoarului de lucru, solicitandu-se prezenta unui reprezentant autorizat din partea detinătorilor de utilitati, dacă este cazul. 

- În zonele cu instalaţii subterane existente, săparea manuală este necesară pentru a preîntâmpina deteriorarea acestora, precum şi pentru protejarea personalului de execuţie.

-  Înainte de începerea lucrărilor de săpătură a şanţului conductei, în vederea indentificării obiectivelor subterane existente (cabluri electrice, cabluri de telecomunicaţii, conducte, canalizări, etc) situate în vecinătate sau intersectate cu traseul conductei proiectate, constructorul este obligat să ia legătura cu beneficiarii (proprietarii) acestora.

-  Lucrările de săpătură vor începe numai după marcarea traseului conductei şi stabilirea culoarului de lucru. Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi refăcut terenul la conformaţia iniţială la terminarea lucrărilor. Fundul şanţului va fi nivelat pentru a asigura sprijinirea conductei pe toată lungimea.

-  La sudurile de pozitie executate ìn şanţ se va asigura spaţiul necesar de minim 0,5m de jur ìmprejurul conductei, astfel ìncât sudorul să poată executa ìmbinarea ìn condiţii corespunzătoare, ìn gropile de pozitie realizate prin săpare ìn pereţii şi fundul sanţului.

- Săpătura se va executa corelat cu fluxul general al lucrărilor de montaj al conductei, pentru reducerea la strictul necesar a duratei de menţinere deschisă a săpăturii, în vederea evitării surpãrilor, umplerii cu apă etc.

-  La stabilirea adâncimii şanţului se va ţine cont de faptul că montarea conductei în poziţie definitivă va fi sub adâncimea de îngheţ, respectiv la o adâncime de minim 1,10 m măsurată de la suprafaţa solului la generatoarea superioară a conductei, cu excepţia subtraversărilor căilor de comunicaţie, cazuri în care aceasta se va monta conform detaliilor de execuţie din partea desenată a prezentei documentaţii.                       

- Adâncimea şanţului de pozare va fi de 1,37m (adâncimea de îngheţ în zonă este de 1,10m). Săpătura se va executa 20% manual si 80% mecanizat.   

Cuplarea conductei

Dupa saparea santului si a gropilor de pozitie se pregateste conducta pentru cuplare. La efectuarea operatiunilor de cuplare, se va ìntocmi un program de lucru ìntre beneficiarul conductei, constructor si proiectant. Operatiunea de cuplare si demontare teava veche cuprinde urmatoarele lucrari in ordinea data mai jos:

 • se pompează ţiţeiul din conducta in rezervorul din statia Imeci. Scoaterea titeiului se va face cu un piston, ce va fi impins prin pompare apa pe conducta dinspre statia Ghelinta inspre rampa Imeci. In acest mod se executa si curatirea conductei.
 • se inchid ventilele (robinetii) de pe traseul conductei, portiunea de conducta inlocuita fiin cuprinsa intre doi robineti de sectionare.
 • se taie conducta in punctele in care se face cuplarea cu cutit cu role;
 • se cupleaza conducta noua in conducta existenta;
 • se izoleaza ìmbinarile de la cuplare;
 • se pune in functiune conducta, reluand pomparea;
 • se intervine la tronsonul de conducta vechi, decuplat, in vederea demontarii;
 • se curata tronsonul de conducta veche supusa dezafectarii cu piston pentru evacuarea in totalitate a apei si a parafinei depuse pe conducta, folosind un piston etans pentru o buna curatire, ce va fi impins cu aer; la celalalt capat al conductei se monteaza o haba pentru colectarea reziduurilor, ce vor fi incarcate in butoaie sau cisterne si transportate la parcul de rezervoare cel mai apropiat, unde sunt introduse in fluxul tehnologic;
 • se va taia conducta cu cutitul cu role in tronsoane in cupoane cu lungimea astfel incat sa poata fi transportate cu masinile din dotarea constructorului, fara a depasi insa lungimea maxima admisa la circulatia pe drumurile publice; 
 • la capetele tronsoanelor taiate si ale conductei existente se vor introduce dopuri sau baloane de cauciuc;
 • se incarca tronsoanele de conducta taiata in mijlocul de transport si se transporta   la depozitul SC Conpet SA de la inotesti, jud.Prahova;
 • apa (apa dulce) folosita pentru executarea probelor de presiune la conducta noua se transporta cu autovidanje etanse de la Rampa CONPET Imeci, iar dupa efectuarea probelor se va transporta la Statia Ghelinta si va fi folosita ca apa tehnologica.

Acoperirea şanţului

-  Sanţul nu va fi astupat decât dupa ce beneficiarul va verifica ìnvelirea cu material moale a ìntregii circumferinte a conductei.

-  Astuparea santului se va face cât mai repede. Materialul de umplutura va fi astfel asezat pentru a se evita distrugerea izolatiei.

-  Astuparea conductei, după montarea în şanţ se va realiza manual şi mecanizat, conform Normativelor Tehnice pentru proiectarea şi execuţia terasamentelor.

-  Astuparea conductei se va face numai după: verificarea şi izolarea tuturor sudurilor, executate în gropi de poziţie;  montarea prizelor de potenţial (unde este cazul); realizarea stratului de nisip pentru montare conductă;  realizarea drenajelor cu răsuflători (unde este cazul).

-  Astuparea şanţului se va realiza cu pământul rezultat de la săpătură şi depozitat pe marginea şanţului, în final depunându-se stratul vegetal depozitat separat.

-   După lansarea conductei în şanţ, acoperirea cu pământ se va face astfel încât corpurile tari să nu deterioreze izolaţia.

-   Umpluturile se execută manual, în straturi succesive de 10-15cm până ce se acoperă cu 30cm generatoarea superioară a conductei. Fiecare strat se compactează separat.

- Restul umpluturii se va face mecanizat în straturi de 20-30cm, de asemenea bine compactate.

-  Se interzice îngroparea lemnului provenit din sprijinirea malurilor.

- Pentru protejarea conductelor în timpul unor eventuale lucrari, se va monta deasupra conductei, pe întreaga lungime a acesteia, la circa 30cm deasupra generatoarei superioare a conductei, o banda de avertizare de culoare galbena din PE, având o latime minima de 6cm.

Pregatirea punerii ìn functiune

Inaintea de punerea in functiune a conductei se vor face urmatoarele verificari si probe:

a) curatirea ce se face dupa terminarea constructiei conductei. Operatia de curatire se face cu ajutorul pistoanelor curatitoare, echipate cu perii de sarma si mansete de cauciuc. Vehicularea pistoanelor se va face cu apa;

b) probele de presiune;

c) evacuarea fluidului de proba si uscarea conductelor;

Punerea in functiune a conductei se face in conformitate cu programul  incheiat cu acordul comun al constructorului, proiectantului si beneficiarului.

Probarea conductelor

-   Încercarea la presiune a conductelor, înregistrarea şi interpretarea rezultatelor se va face conform normativ I 12 din 1978.   Încercările de presiune la care se supun conductele sunt:

- încercări de rezistenţă (hidraulice);

- încercări de etanşeitate (hidraulice).

-  Ridicarea şi scăderea presiunii se face treptat, fără şocuri. Presiunea de încercare va fi crescută uniform şi continuu până la aproximativ 50% din presiunea de încercare, după care creşterea până la presiunea de încercare se va face în trepte de cca. 10% din valoarea acesteia.

-   Probele de presiune se executa astfel:

-  Testarea preliminara a etanseitatii (proba de casa) se face pneumatic, cu aer la presiunea de 5 bar cu o durata de minim 4 ore.

-  Testarea de rezistenţã se face hidraulic la presiunea de 80 bar (1,25 x 64), timp de minim 4h de la egalizarea presiunii şi stabilizarea temperaturii in conducta.

-  Testarea de etanşeitate se face hidraulic  la presiunea de 70,4 bar (1,1 x 64), timp de minim 8h de la egalizarea presiunii şi stabilizarea temperaturii in conducta. Testarea de etanseitate se face cu toate accesoriile montate pe conducta.

-  Presiunea de testare nu trebuie să depăşească limita pentru care efortul unitar este mai mic sau cel mult egal cu 90% din limita de curgere convenţională tehnică (Tc) a materialului din care sunt confectionate elementele conductei.

- Constructorul va lua toate masurile de siguranta necesare, ca ìn timpul efectuarii probelor de presiune, sa fie evitate accidentele. Astfel, se va stabili o zona de siguranta de 100m de o parte si de alta a conductelor probate, pazita de patrule organizate de constructor.

-  Probele de rezistenta si de etanseitate la presiunea maxima de lucru se vor executa ìn prezenta beneficiarului cu aparate ìnregistratoare, diagrama ìnregistrata constituind un document al «Cartii tehnice a conductei».

-   In timpul probelor la presiune nu se admit pierderi de presiune ìn conducta fiind admise numai variaţiile cauzate de diferentele de temperatură ale  fluidului.

- Evacuarea apei dupa efectuarea probelor se va face la extremitatea conductei, opusa capatului de introdus;

-  Reducerea presiunii se va face treptat, cu o rata de descrestere de 3 bar/min; se vor lua toate masurile necesare evitarii contaminarii solului.

 

 

Cuplarea conductei

Operatiunea de cuplare si demontare teava veche cuprinde urmatoarele lucrari in ordinea data mai jos:

-  se pompează ţiţeiul din conducta in rezervorul din statia Imeci. Scoaterea titeiului se va face cu un piston, ce va fi impins prin pompare apa pe conducta dinspre statia Ghelinta inspre rampa Imeci. In acest mod se executa si curatirea conductei.

-  se inchid ventilele (robinetii) de pe traseul conductei, portiunea de conducta inlocuita fiin cuprinsa intre doi robineti de sectionare.

-  se astupa taie conducta in punctele in care se face cuplarea cu cutit cu role;

-  se cupleaza conducta noua in conducta existenta;

-  se izoleaza ìmbinarile de la cuplare;

-  se pune in functiune conducta, reluand pomparea;

-  se intervine la tronsonul de conducta vechi, decuplat, in vederea demontarii;

-  se curata tronsonul de conducta veche supusa dezafectarii cu piston pentru evacuarea in totalitate a apei si a parafinei depuse pe conducta, folosind un piston etans pentru o buna curatire, ce va fi impins cu aer; la celalalt capat al conductei se monteaza o haba pentru colectarea reziduurilor, ce vor fi incarcate in butoaie sau cisterne si transportate la parcul de rezervoare cel mai apropiat, unde sunt introduse in fluxul tehnologic;

-  se va taia conducta cu cutitul cu role in tronsoane in cupoane cu lungimea astfel incat sa poata fi transportate cu masinile din dotarea constructorului, fara a depasi insa lungimea maxima admisa la circulatia pe drumurile publice; 

-  la capetele tronsoanelor taiate si ale conductei existente se vor introduce dopuri sau baloane de cauciuc; se incarca tronsoanele de conducta taiata in mijlocul de transport si se transporta   la depozitul SC Conpet SA de la inotesti, jud.Prahova;

-Apa (apa dulce) folosita pentru executarea probelor de presiune la conducta noua se transporta cu autovidanje etanse de la Rampa Conpet Imeci, iar dupa efectuarea probelor se va transporta la Statia Ghelinta si va fi folosita ca apa tehnologica.

Se reface terenul de pe culoarul de lucru la categoria de folosinţă iniţială, ultimul strat aşternut fiind stratul de sol fertil. Pe teren la finalizare se vor executa următoarele lucrări: arătură, discuit, fertilizare, lucrările fiind cuprinse ca valoare în partea economică a proiectului.

3.  Traversari : 

-  Subtraversarea drumului asfaltat DC 7 ìntre pichetii 2-3, respectand prevederile STAS 9312/87 şi se va face in tub de protectie din teava otel Ø 323,9 x 7,1mm, L 360N, conform SR EN ISO 3183/2013. Traversarea drumului asfaltat se va face cu conducta montata in tub protector prin intermediul inelelor distantiere, etansarea la capete cu presetupe si priza de masura. Lungimea tubului protector va fi de 15,50m si va fi prevazut cu racorduri la dispozitiv de aerisire si la caminul de colectat scursori.

-  Subtraversarea unui drum de pamant  prin sant deschis intre pichetii 5-6

-  Subtraversarea unui drum balastat prin sant deschis intre pichetii 7-8

-  Subtraversarea unui canal ape pluviale si a unui drum de pamant prin sant deschis intre pichetii 9-10

-  Subtraversarea unui drum de pamant prin sant deschis intre pichetii 12-13

Traversarea paraului Solodor ìntre pichetii 14-15 se va face in tub de protectie din teava otel Ø 323,9 x 7,1mm L=5m L 360N, conform SR EN ISO 3183/2013. Traversarea paraului Solodor se va face cu conducta montata in tub protector prin intermediul inelelor distantiere, etansarea la capete cu presetupe, protectia catodica fiind realizata prin montarea unei prize de potential. Lungimea tubului protector va fi de 5m si va fi prevazut cu racorduri la dispozitiv de aerisire si la caminul de colectat scursori.

- Traversarea drumului balastat ìntre pichetii 16-17 prin sant deschis, respectand prevederile STAS 9312/87 şi se va face in tub de protectie din teava otel Ø 323,9 x 7,1mm, L 360N, conform SR EN ISO 3183/2013. Traversarea drumului balastat se va face cu conducta montata in tub protector prin intermediul inelelor distantiere, etansarea la capete cu presetupe, protectia catodica fiind realizata prin montarea unei prize de masura. Lungimea tubului protector va fi de 5m si va fi prevazut cu racorduri la dispozitiv de aerisire si la caminul de colectat scursori.

 

Deşeuri generate, gestionare:

-  în perioada de execuţie rezultă următoarele tipuri de deşeuri: Titei si apa sarata de zacamant, ape uzate (05 01 06* - provenite de la curatirea conductei) Sol contaminat cu titei si/sau apa sarata de zacamant (16 07 08* – numai in caz de poluari accidentale); Deşeuri metalice, pronenite in principal din tevile inlocuite (17 04 01 şi 17 04 02); Deşeuri de ambalaje (hârtie-carton (cod: 15 01 01); Materiale plastice (15 01 02); Ambalaje din lemn (15 01 03); Lemnoase (17 02 01); Deşeuri de materiale textil econtaminate (15 02 02*); Deşeuri menajere (20 03 01);

-   în perioada de funcţionare: Sol contaminat cu titei si/sau apa sarata de zacamant (16 07 08* – numai in caz de poluari accidentale); deşeuri menajere (20 03 01); deseuri metalice si de mase plastice.

Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor depozita separat pe categorii (hârtie, ambalaje din polietilenă, metale, lavete, etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora. Deseurile menajere vor fi preluate de firme autorizate pentru colectarea, transportul si depozitarea acestora.  Celelate deşeuri vor fi valorificate la firme specializate de către un operator specializat al constructorului.

Cantitatea de desuri produsa va fi nesemnificativa deoarece la executia lucrarilor vor lucra un numar mic de muncitori, max. 10, ce vor fi cazati si vor servi masa la pensiuni din zona.

Demontarea tevii vechi se va face numai dupa spalarea si pistonarea ei, pentru eliminarea titeiului. Eliminarea ţiţeiului se face prin conductă, în rezervoarele de stocare ţiţei din staţii, cu ajutorul pistoanelor ce vor curăţi conducta de produs petrolier. Dupa curatirea conductelor vechi acestea se taie cu cutit cu role (fara flacara si fara sa se produca scântei), se ìncarca in mijloace de transport auto, pentru o siguranta mai mare conductele fiind prevazute cu dopuri la ambele capete si se transporta la depozitul beneficiarului SC Conpet SA situat ìn localitatea Inotesti, jud. Prahova

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: funcţionarea utilajelor (NOx, COV, CH4, CO, CO2, NH3, metale grele in suspensie, SO2, HAP); transportul si depozitarea materialelor de constructie, mai ales a celor pulverulente, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei; pulberi sedimentabile, pulberi in suspensie, organizarea de şantier; pierderi de materiale ); pierderi accidentale de ulei si de combustibili; ape uzate (spargeri de conducte, etc.)

- surse de poluare în perioada de funcţionare: emisii gaze de ardere combustibil; zgomot si vibratii; poluare termica; pulberi sedimentabile si in suspensie

-  riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate : risc de accidentare în timpul efectuarii lucrărilor - se poate evita prin respectarea normativelor de protecţia muncii, conformarea cu standardele de depozitare, transport şi manipulare a carburanţilor şi uleiurilor pentru utilaje, prin exploatarea corectă a utilajelor şi respectarea procesului tehnologic la curatirea conductelor vechi;

B) Alte Caracteristici ale proiectului

-  Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

-  Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

-  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: - surse de poluare în perioada de execuţie: funcţionarea utilajelor (NOx, COV, CH4, CO, CO2, NH3, metale grele in suspensie, SO2, HAP); transportul si depozitarea materialelor de constructie, mai ales a celor pulverulente, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei; pulberi sedimentabile, pulberi in suspensie, organizarea de şantier; pierderi de materiale); pierderi accidentale de ulei si de combustibili; titei si ape sarata de zacamant (spargeri de conducte, etc.)

- surse de poluare în perioada de funcţionare: pulberi sedimentabile si in suspensie titei si ape sarata de zacamant (spargeri de conducte, etc.) zgomot si vibratii; emisii gaze de ardere combustibil;  zgomot si vibratii; pulberi sedimentabile; deseuri metalice si de mase plastice

-  riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - este redus;se poate evita prin manipularea cu atenţie a deşeurilor periculoase şi exploatarea corectă a utilajelor

-  utilizarea existentă a terenului: Proiectul nu propune, schimbarea categoriei de folosinţă a terenului.  

-  relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

C) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împadurite: nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul

f) zonele de protecţie specială: nu este cazul

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul. Inlocuirea conductei se executa pe o portiune, care se afla in afara zonelor rezidentiale  

i) peisajele cu semnificatie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul. 

D) Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, numai pe durata realizării lucrărilor, inlocuirea conductei se executa pe o portiune, care se afla in afara zonelor rezidentiale  

Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a sustantelor (carburanti, lubrifianti, substante pentru bioremediere), respectiv a deseurilor periculoase, mai ales a celor lichide şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor  

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact redus, numai prin cantitatea de deseuri si substante periculoase transportate/manipulate  

d) probabilitatea impactului – numai în cazul poluărilor accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: pe perioada efectuării lucrărilor, respectiv pe durata de exploatarii acestuia

-  În tabelul următor se prezinta estimarea impactului potential, realizat de proiectant SC SNIF Proiect SA (Targoviste, str. Calea Domneasca, nr. 53, jud. Dambovita)

 

Nr. crt.

Sursa aspectului de mediu

Aspectul de mediu

Impactul asupra mediului

Punctaj

Clasificarea aspectului de mediu

1.

Organizarea de şantier

Schimbarea temporară a folosinţei terenului

Impact peisagistic

24

foarte scăzut

2.

Pregătirea culoarului de lucru, îndepărtarea vegetaţiei şi săparea şanţului pentru conducta

Îndepărtarea vegetaţiei de pe culoar

Distrugerea temporară a vegetaţiei

32

foarte scăzut

Distrugerea temporară a structurii solului

Scăderea fertilităţii solului

32

foarte scăzut

3.

Funcţionarea şi întreţinerea utilajelor şi a autoutilitarelor, intensificarea traficului în timpul etapei de construcţie

Emisii de unde sonore în mediu

Poluare fonică

32

foarte scăzut

Emisii de noxe în aer

Poluarea locală a aerului

98

mediu

Scurgeri accidentale de uleiuri sau de combustibil pe sol sau în apă

Poluarea apei şi a solului

82

mediu

4.

Sudarea tronsoanelor de conducte şi protejarea acestora prin vopsire

Emisii de compuşi organici volatili în aer

Poluarea aerului

82

mediu

5.

Curăţirea conductei

Eliminare pe sol de praf, resturi electrozi, oxizi metalici, resturi izolaţie

Poluarea temporară a solului

66

scăzut

6.

Efectuarea probelor de presiune

Evacuarea apei din conductă în depozitul Comanesti

Nu va fi poluare

0

Inexistent

7.

Umplerea progresivă a conductei cu titei

Nu vor fi emisii de COV în aer sau produs  

Datorita sistemului inchis nu se produc poluari

0

Inexistent

8.

Toate etapele proiectului

Generare deşeuri

Poluare sol

70

scăzut

Consum de resurse naturale (apă, energie, materiale)

Diminuarea resurselor naturale

20

foarte scăzut

 

Masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si igiena muncii si stingerii incendiilor

-  Conducatorul unitatii de executie, precum si reprezentantii beneficiarului au obligatia sa aplice toate prevederile legale privind protectia muncii, Legea 319/2006, privind securitatea si sanatatea in munca; HG 1425/2006 pentru aprobare norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

- Masuri de prevenire si stingere a incendiilor: Legea 307/2006,  privind apararea ìmpotriva incendiilor; Ord. MAI 163/2007, pentru aprobarea Normelor Generale de aparare ìmpotriva incendiilor; Ord. MAI 712/2005, pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta; Ord. MAI 786/2005, privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; HGR 537/2007, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor; Legea 481/2004,  privind protectia civila, republicata;

Ord. 108/2001 – DGPSI - 004, pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice; Ord. 869/1990,  privind aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unitatile Ministerului Petrolului.

 

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007   privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, inlocuirea conductei se executa pe o portiune, care se afla in afara zonelor rezidentiale  

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 

 1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; HG 1408/2007 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului; HG 1403/2007, privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate; Ord. MMGA 95/2005,  privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri; Ord. MAPPM 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluării mediului - prag de interventie pentru soluri mai putin sensibile; Legea STAS 10009/1988 privind acustica urbana; HG 1175/2007 (ADR), privind transportul rutier international al marfurilor periculoase; HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor; HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei";
 2. Deşeurile rezultate vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri; la finalizarea lucrărilor lista cu evidenţa deşeurilor periculoase va fi înaintată la APM Covasna;
 3. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale. Totodată se va asigura (pe timp uscat) stropirea cu apa a traseelor de circulatie a utilajelor, pentru limitarea cantităţilor de poluanţi emisi în atmosferă.
 4. Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va preda beneficiarului traseul conductei ìn aceleasi conditii cu cele de la ìnceperea lucrarilor si va acorda o atentie deosebita refacerii stratului de sol vegetal, receptia neputând fi facuta fara semnatura proprietarului de luare ìn primire a suprafetei pe care a fost executata lucrarea.
 5. Respectarea reglementărilor privind protecţia atmosferei, adoptând măsuri tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici; pentru reducerea pertubării prin emisii, praf, zgomot si vibratii datorită maşinilor/vehiculelor grele  şi a  echipamentelor, se vor aplica măsuri de bune practici pentru a se conforma cu reglementările în vigoare şi de a întreţine aceste utilaje şi echipamente conform specificaţiilor tehnice date de producător Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator; Legii 278/2013, prinid emisiile industriale; STAS 12574-87 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate; HG 321/2005(A) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, Ord. 536/1997(A) al M. Sanatatii referitor la Normele de igiena privind mediul de viata al populatiei; STAS 6161/3-89 – masurarea nivelului de zgomot in localitatile urbane
 6. Titularul va solicita si va obtine Avizul de gospodarire a apelor de la SGA Covasna, respectiv  Acordul tuturor proprietarilor de teren, unde vor fi efectuate lucrari
 7. Obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 8. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

 

Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

Sef  Serviciu Avize,  

Acorduri, Autorizaţii                                                                                 Întocmit,

Ing. CORNEA Ileana Luminiţa                                                          Ing. BORBÁTH József