Back

Modificarea OM nr. 1470/2013 privind atribuirea in administrare/custodie

  ORDIN nr. 2.438 din 15 octombrie 2013

pentru modificarea Metodologiei de atribuire a administrarii si a custodiei ariilor naturale protejate, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1.470/2013

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 15 octombrie 2013

 


Data intrarii in vigoare:

15 Octombrie 2013  
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 172.232/FU din 15 octombrie 2013 al Direcţiei managementul ariilor naturale protejate,
    în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:
    ART. I
    Metodologia de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.470/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 19 iulie 2013, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4, litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) depunerea dosarelor de candidatură în format hârtie şi suport electronic în termen de 45 de zile calendaristice de la data afişării listei;"
    2. La articolul 15, partea introductivă a literei b) va avea următorul cuprins:
    "b) depunerea dosarelor de candidatură în format hârtie şi suport electronic în termen de 45 de zile calendaristice din momentul afişării listei la sediul autorităţii responsabile din fiecare regiune de dezvoltare, respectiv:"
    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                             p. Ministrul mediului
                           şi schimbărilor climatice,
                           Anne-Rose-Marie Jugănaru,
                                secretar de stat
    Bucureşti, 15 octombrie 2013.
    Nr. 2.438.