Back

Convocator sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu– 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.380, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553,dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă ” Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182. dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Imreh Gitta , Papucs Andras    

                                                                                                                                                                                                                                                  


Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • SC OMV PETROM SA, 0212062918
 • SC VARGA KATALIN 0744845508
 • Comuna Estelnic
 • SC BIZCOUNT SRL 0367402555, 0755454415
 • Primaria Moacsa
 • KONDRATH CSABA
 • Birou Individual de Arhitectura Florea Stela, 0267315371
 • Primaria Tg. Secuiesc
 • MIHALY JANOS, 0752609972
 • Primaria Aita Mare

 


 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 13.12.2013, orele 10.00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Lucrari remediere/decontaminare si reconstructie ecologica amplasament Depozit Sf. Gheorghe”,  Sf.Gheorghe, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: SC OMV PETROM SA, proiectant DEKONTA Cehia;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire pensiune agroturistica in comuna Estelnic”, Estelnic, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: VARGA KATALIN prin proiectant Arhitect Gal Zoltan;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Infiintare centru de agrement”, Moacsa, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: SC BIZCOUNT SRL prin proiectant SC ENGEL GORDON SRL;
 4. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “PUZ – Zonă de locuinte“, Lunga, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: KONDRATH CSABA, proiectant Birou Individual de Arhitectura Florea Stela;
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Infiintare sere pentru legume si achizitia unui tractor de catre Mihaly Janos”, Aita Mare, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: MIHALY JANOS

 

 1. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada: 27.11.2013-10.12.2013în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

 

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

148/28.11.2013

Farkas Janos

S.C. CHEMI CERAMIC F S.R.L.

Fabricarea altor produse tehnice din ceramică, CAEN 2344

Sf. Gheorghe, str. Ciucului, nr. 163

28.11.2013

14.01.2014

 

-Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

Sef Serviciu AAA,

Ing. Cornea Luminita