Back

Convocator sedinţa Colectiv de Analiză Tehnică şi Comitet Special Constituit

Către: MembriiComisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu– 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.380, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Grubisici Elisabeta - şef birou GRA
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553,dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă ” Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182. dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Gruia Matei                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • SC INCZENTER SRL 0742.586.522
 • BIA Florea Stela, 0267.315.371
 • CJPNDRS Covasna – Papucs András 0267. 351.228
 • SC VIAROCK SRL 0267.347754

 

 

 • SC PROMINCO INVEST SRL 0264.433.703
 • Fejer Klara Rita - Asoc. Szalomer
 • Primăria Ilieni
 • Primaria Arcuş
 • Primaria Chichiş

 


Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 27.09.2013, orele 09,30 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “PUZ – Amenajare parc energetic fotovoltaic“, Arcuş, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SC INCZENTER SRL, proiectant BIA Florea Stela;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Amenajare lac agrement Chichiş Pietriş3 prin exploatare prealabilă de nisip şi pietriş)”, Chichiş, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: S.C. VIAROCK S.R.L., proiectant: S.C. PROMINCO INVEST SRL;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă a localităţii Sâncrai – Cartierul Szalomer”, Sâncrai, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: ASOCIAŢIA SZALOMER;
 4. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada: 11.09.2013-23.09.2013 în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

 

 

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced.

Beneficiar

Activitate/

Obiectiv

Adresă

Activitate/ Obiectiv

Data afişare

decizie

Data depunere contestatii

118/

03.09.2013

Balazsi Beata

COMUNA BRĂDUŢ

Sistem de canalizare

Comuna Brăduţ

05.09.2013

25.09.2013

119/

11.09.2013

Csaki Gabriela

SC FATIP SRL

Atelier de tamplarie

Sf. Gheorghe, str. Ciucului, nr. 130/A

11.09.2013

22.10.2013

120/

13.09.2013

Farkas Janos

SC SUNSOLEO SRL

Parc fotovoltaic, CAEN 3511

Sf. Gheorghe, Câmpul Frumos

13.09.2013

03.10.2013

-Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 Sef Serviciu AAA,

Ing. Cornea Luminita