Back

Convocator sedinta CAT, CSC

Către: MembriiComisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu– 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.380, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Grubisici Elisabeta - şef birou GRA
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553,dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă ” Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182. dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Gruia Matei                                                                                                                                                                                                                                                                              


Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • AMROMCO ENERGY S.R.L. 0244.512.361
 • EPC Consultanţă Mediu 021.33.55.195
 • Primăria Covasna
 • I.T.R.S.V. Braşov 0368.434.183
 • Ocolul Silvic Covasna 0267.340.207
 • D.R.D.P. Braşov 0268.547.695

 

 

 • S.C. KHM – TIM GROUP S.R.L 368.430.138
 • Primăria Oituz
 • SC AS PROD LEMN SRL 0766.511.221
 • Primăria Zagon
 • Spîrchez Adrian-Nicolae
 • BIA Florea Stela, 0267.315.373
 • Primaria Dobârlău

 


Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 03.10.2013, orele 09.00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Forajul sondei de explorare Gresu 4000”, or. Covasna, extravilan, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L., proiectant: S.C. E.P.C. Consultanţă Mediu S.R.L.;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reparaţii podeţ DN 11 Km 82+437 – peste scurgere”, Oituz, extravilan, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov, proiectant: S.C. KHM – TIM GROUP S.R.L.;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Amplasare şi montare utilaje pentru fabricare peleţi din lemn”, Păpăuţi, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: S.C. AS PROD LEMN S.R.L.;
 4. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “PUZ – Zonă rezidenţială“, Mărcuş, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Spîrchez Adrian-Nicolae, proiectant BIA Florea Stela;

 

 1. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada: 24.09.2013-30.09.2013în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

 

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced.

Beneficiar

Activitate/

Obiectiv

Adresă

Activitate/ Obiectiv

Data afişare

decizie

Data depunere contestatii

121/ 27.09.2013

Csaki Gabriela

SC COBRA PRODEXIM SRL

Atelier de tamplarie

Sf. Gheorghe, str. Ozunului, nr. 4

27.09.2013

07.11.2013

122/ 27.09.2013

Balazsi Beata

SC COMERT BOGYO SRL

Intretinere si reparatii auto

Sf. Gheorghe, str. Lunca Oltului, FN

27.09.2013

07.11.2013

 

-Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

 Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Cornea Luminita