Back

Convocator sedinta CAT si CSC al APM Covasna din 21.11.2014

Nr. 6412 / 19.11.2014

 

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă " Mihai Viteazul" Covasna – 0267.311.182 dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Imreh Gitta, Papucs Andras 

                                                                                                                                                                                                                                  

Invitaţi:
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • D.S.V.S.A. Covasna, 0267 312315 
 • Vancsa Zsuzsa I.I., 0267233710
 • SGA BUZĂU, 0238.520586, sh.siriu@yahoo.com
 • Consiliul Judeţean Covasna, Custode sit NATURA 2000 M-tii Bodoc Baraolt
 • I.T.R.S.V. Braşov,  0368434183
 • SC ATT Studio SRL, 0267317457
 • OSP Baraolt, 0267377119
 • Comuna Sita Buzaului, 0267373090
 • SC SATELIT NT SRL, 0267317412
 • Asogiatia Vinca Minor, 0759024859, 0267314917
 • Mun. Sf. Gheorghe 0267.316.957
 • SC VAJOIU COM SRL, 0268427277
 • Composesorat Padure si Pasune Batanii Mici, 0742037452
 • SC TEHNOSILV SRL, 0268331011
Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 21.11.2014, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "PUZ Zonă de agrement agroturistic si agrozootehnic", Anghelus, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: VANCSA JENO I.I. SI VANCSA ZSUZSA I.I., proiectant ATT STUDIO SRL;
 2. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "PUG Comuna Sita Buzaului", Sita Buzaului, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Comuna Sita Buzaului, proiectant arh. BAKO LORANT;
 3. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "Plan de management al ROSCI 0037 CIOMAD BALVANYOS", Balvanyos, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Asociatia Vinca Minor, elaborator Green Team 2004 KKT;
 4. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "Amenajament silvic Municipiul Sf.Gheorghe", UP I Sf.Gheorghe, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Municipiul Sf.Gheorghe, elaborator SC VAJOIU COM SRL, BRASOV;
 5. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "Amenajament silvic al Composesoratului de Padure si Pasune Batanii Mici", Batanii Mici, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Composesorat Padure si Pasune Batanii Mici, elaborator SC TEHNOSILV SRL, BRASOV;
 6. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 11.11.2014 – 18.11.2014,în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

72/13.11.2014

Borbath Jozsef

SC

PLANFA

SRL

Fabricarea elementelor de dulgherie şi tâmplărie, panouri de lemn, diferite tipuri de mobilă

 Valea Seacă, nr. 264

13.11.2014

25.12.2014

73/13.11.2014

Borbath Jozsef

SC EUROSTEEL

SRL

Fabricare şuruburi, buloane şi alte articole filetate

 Tg. Secuiesc, str. Câmpului nr. 5

13.11.2014

25.12.2014

74/13.11.2014

Borbath Jozsef

SC APEX COMERŢ

SRL

Tipografie

 Tg. Secuiesc, str. Ady Endre nr. 11

13.11.2014

25.12.2014

75/13.11.2014

Borbath Jozsef

SC PRINT AND DESIGN OFFICE

SRL

Tipografie

 Tg. Secuiesc, str. Ady Endre nr. 11

13.11.2014

25.12.2014

76/14.11.2014

Jehac Constantin

S.C. LEGOMA PRODUCTIE S.R.L.

Brutarie, moara, CAEN: 1071, 4639

str. Cernatului nr.16, Targu Secuiesc

14.11.2014

26.12.2014

77/14.11.2014

Jehac Constantin

S.C. LAMEX S.R.L.

Fabrica mobila, CAEN: 3101

str. Cimitirului, nr.28,  Targu Secuiesc

14.11.2014

26.12.2014

78/18.11.2014

Csaki Gabriela

SC RED SCORPIO SRL

Ferma suine

Com. Belin, sat Belin, str, Principala, nr. 780

18.11.2014

05.01.2015

APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Cornea Luminita