Back

Convocator sedinta CAT si CSC

 

 

Către: MembriiComisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

•          Garda Naţională de Mediu– 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar

•          Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.380, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă

•          Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal

•          Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553,dna Bako Iulia - inspector de muncă

•          Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă ” Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182. dl col. Sonea Costică

•          Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Imreh Gitta, Papucs Andras    

                                                                                                                                                                                                                                                 


Invitaţi:

·         D.S.V.S.A. Covasna, 0267 312315 

·         Serv. CFM – APM Covasna

·         APM BRASOV, administrator sit Natura 2000, Oltul Superior, 0268419013

·         SC BIOELECTRICA TRANSILVANIA SRL, 0230207397, 0728312737

·         SC PRO INVEST SRL, 0267351399

·         SC MULTICEREAL-COM SRL, 0725332979

·         SC PROMINCO INVEST SRL, 0264433703

·         SC NATURA PARK SUGAS SRL, 0744676868

·         SC CIVEQ SRL, 0267351842

·         Consiliul Judeţean Covasna, Custode sit NATURA 2000 M-tii Bodoc Baraolt

·         Birou proiectare ABSTRUKT SRL

·         MICU ION, 0745758775

·         SC PROIECT COVASNA SA, 0267313162

·         FUNDATIA CREŞTINĂ DIAKONIA, 0267315560

·         CSATLOS HUBA PFA, 0751210044

·         ABA Buzău Ialomiţa, SGA Buzău,0238427237

·         SC ECO-BREF SRL, 0268470095

·         SC PRO-BORD SRL,0267708089

·         Primăria Covasna, 0267342679

 

 


 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 27.03.2014, orele 10:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

1.                  Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Scoatere temporară a terenului din circuitul agricol şi exploatare balast”, Ghidfalau, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: SC MULTICEREAL-COM SRL, proiectant SC PROMINCO INVEST SRL;

2.                  Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire pensiune turistica – Pensiune BENKO, imprejmuire, casute camping (8 buc) si anexa”, Arcus, strada PUZ Benko, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: SC NATURA PARK SUGAS SRL, proiectant SC CIVEQ SRL

3.                  Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reparatii capitale Oras Covasna anul 2014, zona str. Libertatii, zona str. 1 decembrie si zona Aleea Prieteniei”, Covasna, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: Orasul Covasna, proiectant Birou proiectare ABSTRUKT SRL

4.                  Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Amenajarea unei spălătorii auto intr-un spatiu existent”, Intorsura Buzaului, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: MICU ION, proiectant SC PROIECT COVASNA SA;

5.                  Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire centru respiro Valea Crisului”, Valea Crisului, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: FUNDATIA CREŞTINĂ DIAKONIA, proiectant PFA CSATLOS HUBA;

6.                  Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Mărirea capacităţii fermei de creştere suine prin recompartimentarea interioară”, Hăghig, etapa de analiză a calităţii raportului la studiu de evaluare a impactului asupra mediului si de luare a deciziei de emitere a acordului de mediu, titular: SC PRO-BORD SRL,  prin proiectant SC ECO-BREF SRL BRASOV

7.                  Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Instalaţii aferente obţinerii energiei verzi la fabrica de debitare şi prelucrare a lemnului Reci”, Reci, etapa de definire a a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului, titular: SC BIOELECTRICA TRANSILVANIA SRL, proiectant SC PRO INVEST SRL

 

-Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

 

 

 

 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Cornea Luminita