Back

Convocator sedinta CAT, CSC 13.08.2015

Nr.  4621/ 12.08.2015

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna
•    Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
•    Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
•    Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnalka
•    Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
•    Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
•    Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Nagy József, Jánosi Zsolt, Papucs András
•    Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
•    Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Ferenczi Csaba                                                                                                                                                                                                                                   
Invitaţi:

•    Serv. CFM – APM Covasna
•    Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
•    Primaria Moacsa, 0267 345 721
•    CJPNDRS Custode situri Natura 2000 ROSCI0111, ROSPA082
•    Spitalul Judetean Covasna, 0724238801
•    SC MOL ROMANIA PETROLEUM SRL, 0212412597
•    SC PRO-BORD SRL, 0746242758


 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 13.08.2015, orele 10:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

1.    Solicitarea de acord de mediu pentru proiectul “Reparatie turn de manevra la barajul Moacsa-Padureni”, etapa de încadrare EA, titular S.G.A. Covasna

2.    Solicitarea de acord de mediu pentru proiectul “Reabilitarea retelei de canalizare a apelor uzate, pluviale şi statiei de preepurare precum si construirea unui rezervor de apa potabila cu capacitatea de 250 mc”, Sf.Gheorghe, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Fogolyan Kristof Sf.Gheorghe,  proiectant SC Edas Exim SRL Bucuresti;

3.    Solicitarea de acord de mediu pentru proiectul “Amplasare sistem distributie GPL tip SKID la autovehicule in incinta statiei de distributie carburanti MOL Tg. Secuiesc, amplasare copertina si realizare gard de protectie”, Tg.Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, FN, etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL,  proiectant SC ATELIER ZUMM SRL;
4.    Solicitarea de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu pentru “Ferma de creştere a suinelor”, Hăghig, FN, etapa de luare a deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, titular SC PRO-BORD SRL;


Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

Director Executiv,
Neagu Gheorghe
     

 


       Sef Serviciu AAA,
Ing. Bălălău Ileana Luminiţa