Back

Convocator sedinta CAT, CSC 29.05.2015

Nr.     2970 / 27.05.2015

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă " Mihai Viteazul" Covasna – 0267.311.182 dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, arhitect şef Bíró Donát (Jánosi Zsolt), Papucs András
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315,  Dr. Sikó Barabasi Sándor, Director Executiv                                                                                                                                                                                                                                    
 

Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • CJPNDRS 0267.351.544, custode sit Munţii Bodoc-Baraolt
 • Total Romania SA, 0268.401.726 (711)
 • Marti Jozsef
 • P.F. Kovacs Gy. 0757.245.780

 

 

 • S.C. Viarock SRL 0267.347.754
 • SC Prominco Invest SRL 0264.433.703
 • Primaria com. Valcele
 • B.I.A. Florea Stela, 0267.315.371

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 29.05.2015, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Modernizare depozit de bitum şi sitematizarea pe verticală a incintei cu platforme auto şi pietonale", Ozun, etapa de încadrare EIA, titular SOCIETATEA TOTAL ROMANIA SA, proiectant SC Exhibit Arhitectura SRL;

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Atelier vulcanizare şi spălătorie auto la parter locuinţă", Tg. Secuiesc, etapa de încadrare EIA, titular Marti Jozsef, proiectant P.F. Kovacs Gy.;

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Deschiderea şi punerea în exploatare a zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Ilinei-Chichiş cu finalizare lac piscicol", etapa de încadrare EIA şi EA, titular SC VIAROCK SRL, proiectant SC Prominco Invest SRL;
 2. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "PUZ Zona mixta sport, agrement, locuinte", Araci, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Primaria Comunei Valcele, proiectant B.I.A. Florea Stela;

 

 1. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 12.05.2015 –26.05.2015, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

Nr.

Decizie

Pers. Responsabilă

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

obiectiv

Data afişării

deciziei

Termen contestaţii

20/ 21.05.2015

Jehac Constantin

S.C. AMBITUS COM S.R.L.

Tăiere şi rândeluire lemn, CAEN 1610

 

Boroşneul Mare, nr.105

21.05.2015

02.07. 2015

21/ 22.05.2015

Mircea Gog

OS COMANDĂU

Exploatare forestiera cod CAEN 0220

Covasna, str I.Teculescu nr. 1

22.05.2015

03.07. 2015

22/ 26.05.2015

Dănilă Marius

GHB GESUNDHEITS-HOLZBAU S.R.L.

Atelier prelucrare lemn

1610, 1622, 1623,

1624, 3102, 3109

Chilieni,

DN12

26.05.2015

08.07. 2015

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

 

      Sef Serviciu AAA,

Ing. Bălălău Ileana Luminiţa