Back

Convocator sedinta CAT ,CSC 28.10.2016

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnalka
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Invitaţi:

 

 

 
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Primaria Comunei Barcani
 • Primaria mun .Tg Secuiesc
 • SC Productie Garo SRL  0267360797
 • BIA Florea Stela 0267314537
 • SC SALVAGE EUROPE SRL  0722210002 mload.bia@gmail.com
 • Primaria comunei Ghidfalau
 • Consiliul Judetean Covasna
 • SC PROEDER SRL 0722419359

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 28.10.2016, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Barcani, județul Covasna ”, comuna Barcani  si Intorsura Buzăului DN 10, DN13E, DJ121A , jud. Covasna, etapa de încadrare EA şi EIA, titular COMUNA BARCANI , proiectant SC IGUT SRL BRASOV
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire hală de depozitare ”, Mun.Tg Secuiesc str Orban Balazs nr 18 jud. Covasna, etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC PRODUCTIE GA RO SRL , proiectant SC Tc3 SRL
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire unei Hale producție- schelet metalic și împrejmuire ”,  Com.Valea Crisului sat V.Crisului nr 460  jud. Covasna, etapa de încadrare, analiza completari,  EA şi EIA, titular SC SALVAGE EUROPE SRL , proiectant MOLNAR LORANT BIA
 4. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “locuințe individuale”, Mun Tg Secuiesc str Fortyogo etapa4, jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: PALL OLIVER și alții , proiectant arh. Florea Stela.
 5. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “Zona pentru locuinte”, comuna Ghidfalau sat Anghelus, jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Kicsi Tibor si Kicsi Ildiko-Erzsebet , proiectant arh. Florea Stela.
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare drum judetean DJ131 ”, 18 jud. Covasna, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Consiliul Judetean Covasna , proiectant SC PROEDER SRL
 7. Decizii emitere autorizații de mediu PERIOADA: 19.09.2016 – 25.10.2016

 

Nr crt

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

1

63/24.10.2016

Farkas János

COMUNA ZAGON

Sistem de canalizare menajeră sat Păpăuti, CAEN 3700

Păpăuti, jud. Covasna

24.10.2016

11.11.2016

2

64/25.10.2016

Csáki Gabriela

MEZEI TAMAS INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Atelier de productie obiecte ceremice (olarit) (cod CAEN 2341)

Com. Ilieni,

sat Sancraiu, nr. 177,

jud. Covasna

25.10.2016

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

descarca

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae