Back

Convocator sedinta CAT, CSC 25.08.2016

Către:

Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

•          Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar

•          Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă

•          Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnalka

•          Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă

•          Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel

•          Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepresedinte GRÜMAN Róbert-Csongor

•          Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor

•          Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Szekely Ladislau  

Invitaţi:

         Serv. CFM – APM Covasna

·         Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna

·         SC PRODUCTIE BARNA SRL 0726724078

·         Vancsa Botond 0723261528

·         Arh Florea Stela 0741128611

·         Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

·         SC BIOELECTRICA TRANSILVANIA SRL 0230207399

·         Primaria Muncipiului Târgu Secuiesc

·         SC PROIECT BRASOV SA 0268543620

·         SC AUTOLIV ROMÂNIA SRL-Divizia WRO –Sf.Gheorghe

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitetului Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit,

JOI, 25.08.2016, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

1.      Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Târgu Secuiesc ”, Mun.Târgu Secuiesc, jud Covasna,  analizare completări pentru  finalizarea etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Primaria Municipiului Târgu Secuiesc , proiectant SC PROIECT BRASOV SA 0268543620

  1. Analiza solicitării  autorizației integrate de mediu pentru SC AUTOLIV ROMANIA SRL –Divizia WRO-Sfântu Gheorghe stra Armata Româna jud Covasna – etapa analizei dezbaterii publice, prezentarea  proiectului Autorizației Integrate de mediu – în vederea luării deciziei de emitere AIM”

3.      Solicitarea SC BIOELECTRICA TRANSILVANIA SRL referitoare la eliminarea obligației  de monitorizare continuă a emisiilor de oxizi de sulf , cuprinse în AIM nr.2 din 2015- prezentare , motivare  și consultare alte autorități , 0230207399

4.      Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire atelier de reparat autoturisme , imprejmuire teren, bransament electric si apa potabilă”, etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC PRODUCTIE BARNA SRL punct de lucru Arcuș FN, jud Covasna, proiectant SC CICPROIECT SRL 0367804699

5.      Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Modernizare strada Tineretului (lucrări de drum și canalizare pluvială) ”, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Municipiul Sfântu Gheorghe punct de lucru str Tineretului Sf.Gheorghe, jud Covasna, proiectant SC CONSULT CONSTRUCT SRL 0265267100

6.      Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare strada 1 Decembrie 1918 (tronson Bdul Gral.Grigore Balan și pod covor asfaltic ”, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Municipiul Sfântu Gheorghe punct de lucru str Tineretului Sf.Gheorghe, jud Covasna, proiectant SC MAN CONSTRUCT Cluj Napoca  0264418312

7.      Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “Plan urbanistic zonal –fermă zootehnică”,Arcus -extravilan jud Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Vancsa Botond, proiectant arh. Florea Stela 0741128611

8.      Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “Plan urbanistic zonal-zonă de locuințe și funcțiuni complementare ”,Comuna Ilieni, sat Doboli de jos, jud Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Patriche Alin Ioan, proiectant arh. Florea Stela 0741128611

9.      Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “Plan urbanistic zonal-grajd ovine, atelier prelucrare lapte, sopron pentru mașini agricole ”, Comuna Comandău, jud Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Dancs V Annamaria II , proiectant arh. Florea Stela  0741128611

10.  Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 10.08.2016– 22.08.2016 ,în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

Nr.

Decizie

Pers. Responsabilă

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

obiectiv

Data afişării

deciziei

Termen contestaţii

55/19.08.2016

Jehac Constantin

S.C. PRODUCŢIE “SZILA” S.R.L.

Gater, Tăierea şi rândeluirea lemnului,  Cod CAEN 1610

Com. Ghelinţa, satul Ghelinţa, 1658/A

19.08.2016

30.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC. descarca

Director Executiv,

Neagu Gheorghe