Back

Convocator sedinta CAT ,CSC 24.11.2016

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnalka
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

                                                                                                                                                                                                                           

 

Invitaţi:

 

 

 
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • SC BIOFARM SRL
 • SC DE PROIECTARE COMERT SERVICII AMBIENT SRL Sf.Gheorghe 0267311880
 • Primaria Comunei Ghidfalau
 • Secelean Ioan 0744750933
 • BIA Szaraz Stefania Gabriela 0740343215 szaraz_gabriela@yahoo.com
 • Primaria Municipiului Sf.Gheorghe
 • SC FRIGOFRUCT & PACKING SRL Brasov 0268310196
 • Primaria comunei Ozun
 • SC COMALIMETEX SRL 0744578485
 • BIA DOMAHIDI ILDIKO  0740020144/0267316107
 • SC FORTUNA PARK SRL 0266322224
 • SC G STUDIO SRL M.CIUC 0266317164

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 24.11.2016, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Depozit de deseuri agrozootehnice”in loc.Ghidfalau, jud Covasna , etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC BIOFARM SRL, proiectant SC DE PROIECTARE COMERT SERVICII AMBIENT SRL Sf.Gheorghe;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Amenajare spalatorie auto in garaj existent”, loc Sfantu Gheorghe str Ferenczvaros nr 15 jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SECELEAN IOAN, proiectant BIA Szaraz Stefania Gabriela 
 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare iluminat public in strada Kos Karoly”, Municipiul Sfantu Gheorghe etapa de încadrare EA şi EIA, titular Municipiul Sfantu Gheorghe, proiectant SC FLASH LIGHTING SERVICES SA Bucuresti;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Demolare constructii C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12”, Municipiul Sfantu Gheorghe str Lunca Oltului nr 74 etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC FORTUNA PARK SRL, proiectant  SC G STUDIO SRL M.CIUC
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire hala de depozitare si imprejmuire”, Comuna Ozun sat Ozun FN, etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC FRIGOFRUCT & PACKING SRL Brasov., proiectant BIA CITYPLAN Brasov;
 4. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “Modificare PUZ strada Arcusului-DN 12”,  intravilan Mun Sf.Gheorghe , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SC COMALIMETEX SRL  , proiectant BIA DOMAHIDI ILDIKO

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

Descarca