Back

Convocator sedinta CAT ,CSC 23.09.2016

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnalka
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Invitaţi:

 

 

 
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • BIA Florea Stela 0267315371 , stelaflorea.bia@gmail.com
 • Primaria Municipiului Târgu Secuiesc
 • Primaria Comunei Cernat
 • SC DRUMPROIECT SRL 0267312764
 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 23.09.2016, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “Zona de locuințe individuale”, Târgu Secuiesc str Grădinii, jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: FARKAS LASZLO, FARKAS EDIT, FARKAS BARNA, proiectant arh. Florea Stela.;
 2. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ modificator  “Zona de locuințe colective”, Târgu Secuiesc str Fortyogo, jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Municipiul Târgu Secuiesc, proiectant arh. Florea Stela.;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare drum de legătură Cernat –Icafalău km 0+000-1+080 și Drum comunal DC4 km 8+080-8+240 ”, com. Cernat jud. Covasna, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Cernat, proiectant SC DRUMPROIECT SRL
 4. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 14.09.2016 – 21.09.2016 , în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

Nr.

Decizie

Pers. Responsabilă

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

obiectiv

Data afişării

deciziei

Termen contestaţii

60/16.09.2016

Csaki Gabriela

SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII

Centru de agrement “CSIPKES”

Zabala, str. Hegymege, nr. 581/o

16.09.2016

27.10.2016

61/16.09.2016

Farkas János

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

Parc fotovoltaic

Sf. Gheorghe, str. Jozsef Attila, km 5

16.09.2016

06.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

descarca memoriu

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae