Back

Convocator sedinta CAT, CSC 17.09.2015

Nr.         5382 / 15.09.2015

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnalka
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Nagy József, Jánosi Zsolt, Papucs András
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Ferenczi Csaba                                                                                                                                                                                                                                  
 

Invitaţi:

 

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • SC AVICOD SA Codlea, 0268251943
 • B.I.A. Florea Stela, 0267315371
 • Kiss Attila
 • Pascu Ramona si Din Claudiu
 • Varga Laszlo I.I.
 • Comuna Zăbala, 0267375213
 • SC Drum Proiect SRL,0267312764
 • SC D-TOYS SRL,0267306140
 • SC CAD PROJECT SRL, 0267351399
 • SC COMPACT SRL
 • I.I. Pall Andor, 0722668455
 • PFA Popescu Alexandru Daniel, 0723168004

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 17.09.2015, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Notificare SC AVICOD SA Codlea privind modificarea condiţiilor din autorizaţiile  integrate de mediu emise pentru Fermele de păsări din Sf.Gheorghe, prin încetarea contractului de depozitare dejecţii pe platforma Ozun;

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Mărirea capacității de producție prin construire hală îngrasare porcine si extindere platforma depozitare gunoi, comuna Lemnia”, etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului şi luare a deciziei de emitere a acordului de mediu, titular I.I. Pall Andor, proiectant PFA Popescu Alexandru Daniel;

 

 1. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “PUZ – Exploataţie agricolă” Tg. Secuiesc, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiari: Kis Attila şi Etelka, proiectant B.I.A. Florea Stela;

 

 1. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “PUZ – Zonă prestări servicii” Chichis, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiari: Pascu Ramona si Din Claudiu Adrian, proiectant B.I.A. Florea Stela;
 2. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “PUZ – Fermă de îngrăşare suine” Dalnic, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiari: Varga Laszlo I.I., proiectant B.I.A. Florea Stela;
 3. Solicitarea de acord de mediu pentru proiectul “Modernizare drumuri de acces si de exploatatie agricola in comuna Zăbala”, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Zăbala,  proiectant SC Drum Proiect SRL;
 4. Solicitarea de acord de mediu pentru proiectul “Demolare construcţii şi construire hală producţie”, Sf.Gheorghe, etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC D-TOYS SRL,  proiectant SC CAD PROJECT SRL;
 5. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “PUZ – Bloc locuinţe cu parter comercial” Sf.Gheorghe, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiari: SC COMPACT SRL,  proiectant SC CAD PROJECT SRL;

 

 1. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 28.08.2015 – 14.09.2015, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

Nr.

Decizie

Pers. Responsabilă

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

obiectiv

Data afişării

deciziei

Termen contestaţii

35/06.08.

2015

Csaki Gabriela

SC BENKO BORVIZ SRL

Statia de imbuteliere apa terapeutica (cod CAEN 1107)

Comuna Arcus, Zona Benko Borviz, nr. 1

06.08.2015

26.08.2015

36/12.08.

2015

Jehac Constantin

S.C. TRIO WOOD LINE S.R.L.

Atelier fabricat peleţi din rumeguş, cod CAEN 1629

Sfântu Gheorghe, str. Păiuş David, nr.9

12.08.2015

23.10.2015

37/28.08.

2015

Farkas János

S.C. Metallchemie Magyarország Kereskedelmi KFT Budapesta Sucursula Sf. Gheorghe

Punct de distribuţie produse chimice pentru tratarea suprafeţelor metalice, CAEN 14675

Mun. Sf. Gheorghe, Lt. Păiş David, nr. 9

28.08.2015

09.10.2015

38/11.09.

2015

Farkas János

HORVATH Z. ZITA I.I.

Pensiune agroturistică, CAEN 5520

Bicfalău, nr. 209

11.09.2015

25.09.2015

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

    

 

       Sef Serviciu AAA,

Ing. Bălălău Ileana Luminiţa