Back

Convocator sedinta CAT, CSC 14.11.2016

Nr. 6621 / 10.11.2016

 

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnalka
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

                                                                                                                                                                                                                           

 

Invitaţi:

 

 

 
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Comuna Bățani 0267.355.008
 • Comuna Ojdula 0267.346.555
 • SC Proeder SRL 0722.419.329
 • Comuna Brateș 0267.374.715
 • SC Donprest Com SRL 021.220.06.02
 • Fetes Odon Barna I.I.
 • Kerekes Csongor PFA 0741.052.928
 • Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă ALUTUS în calitate custode arie protejată Râul Negru, 0267.332.335, 0754.255.954

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, LUNI, 14.11.2016, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Alimentare cu apă a localităților Bățanii Mari și Bățanii Mici și Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în localitățile Bățanii Mari și Bățanii Mici”, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Bățani, proiectant SC Proiect Expert Consult Design SRL;

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Asfaltarea drumului comunal DC 7, km 2.000 – 3.000, Hilib, Comuna Ojdula, județul Covasna”, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Ojdula, proiectant SC Proeder SRL;

 

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Consolidare pod existent peste Râul Negru din satul Telechia, Comuna Brateș, județul Covasna”, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Brateș, proiectant SC Donprest Com SRL;

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire hală de depozitare produse agricole, remiză utilaje, mașini agricole”, Cernat, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Fetes Odon Barna I.I., proiectant Kerekes Csongor PFA;

 

 1. Decizii emitere autorizații de mediu PERIOADA: 03.11.2016 – 10.11.2016

 

Nr crt

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data până la care se pot depune observații

1

67/ 08.11.2016

Farkas János

SC COVALACT SA

Fabrică de prelucrare a laptelui, CAEN 1051

Sf. Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 1

08.11.2016

21.12.2016

2

68/ 08.11.2016

Jehac Constantin

S.C. KRISTALY BOBINAJ S.R.L.

Atelier bobinaj, CAEN 9522

Sf. Gheorghe, str. Constructorilor, nr.3

08.11.2016

20.12.2016

3

69/ 10.11.2016

Farkas János

SC DORIPESCO SRL

Exploatare agregate minerale, CAEN 0812

Perimetru temporar Iaz piscicol Hăghig 3

10.11.2016

02.12.2016

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae