Back

Convocator sedinta CAT ,CSC 09.12.2016

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnalka
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

                                                                                                                                                                                                                           

 

Invitaţi:

 

 

 
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Primaria Comunei Bradut
 • SC ARX SRL Tg. MURES 0788345853
 • SIMON GHEORGHE si SIMON MARIA
 • BUZGO PROJEKT Sf.Gheorghe 0744594051
 • Primaria Mun Sfantu Gheorghe
 • HODEA ADRIAN 0744979258
 • BIA FLOREA STELA 0267314537
 • Primaria Comunei Bodoc
 • ODAS GLOBAL CONULTING SRL Cluj 0740194477
 • OSP MERENI 0728821199

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 09.12.2016, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUG “Plan urbanistic general”,  Comuna Bradut , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: COMUNA BRADUT  , proiectant SC ARX SRL Tg. MURES
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Extindere grajd vaci si amenajare mansarda in birouri”, loc Sfantu Gheorghe extravilan jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SIMON GHEORGHE si SIMON MARIA, proiectant BUZGO PROJEKT Sf.Gheorghe ;
 3. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “Zona de servicii Bodoc”,  Comuna Bodoc , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: HODEA ADRIAN  , proiectant BIA FLOREA STELA
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare  si modernizare drumuri forestiere-OSP Mereni”, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Ocolul Silvic Privat Mereni, proiectant  ODAS GLOBAL CONULTING SRL Cluj
 5. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 23.11.2016 – 06.12.2016  , în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

Nr.

Decizie

Pers. Responsabilă

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

obiectiv

Data afişării

deciziei

Termen contestaţii

70/23.11.

2016

Jehac Constantin

S.C. VIAROCK S.R.L.

Cod CAEN 0812

-extracția pietrișului și nisipuluiu prin realizare lac piscicol

Comuna Chichiș, perimetru Ilieni -Chichiș 1

23.11.2016

15.12.2016

71/24.11.

2016

Jehac Constantin

SC TRANS GAS GRUP SRL

Stație Distribuție GPL la Autovehicule (SKID)

Baraolt, Str. Kossuth Lajos, Nr. 214

24.11.2016

19.12.2016

72/29.11.

2016

Farkas János

SC AGRO SALGIORGIO SRL

Fabrică peleți din rumeguș de lemn, CAEN 1629

Borosneu Mare, (incinta fostei CAP)

29.11.2016

21.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

descarca

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe