Back

Convocator sedinta CAT ,CSC 07.11.2016

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnalka
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Invitaţi:

 

 

 
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Primaria comunai Ozun
 • SC GABERBAU SRL prin BIA ELENA BERECZK , 0742018949
 • Primaria comunai Arcus
 • SC PAPER-LINE SRL prin BIA FLOREA STELA  0741128611
 • Distrigaz Sud Rețele –Brașov 0268478417
 • Mathe Arpad si Antal Esztilla prin BIA Florea Stela,  0759024900
 • Primaria Comunei Reci
 • Bartha Klara prin BIA Monica Serban 0728320794/0367811530
 • Consiliul Judetean Covasna prin SC INTO SRL, in atentia Dlui Marti Imre 0733007135/0267311190
 • Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltare Rurală şi Salvamont in calitate custode arie protejata 0267 351 228

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, LUNI, 07.11.2016, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare drum judetean “ Interjud Covasna-Brasov de la DN 12 la DN13 prin Malnas Bai, Baraolt, Augustin si Maierus-Tronson “Covasna de la DN 12 prin Malnas Bai,Baraolt, pana la limita judet Augustin si Maierus  ”,  jud. Covasna, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Consiliul Judetean Covasna , proiectant SC INTO SRL
 2. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “Zona agroturistica”,  intravlian sat Lisnau  nr 200 ,comuna Ozun, jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SC GABERBAU SRL , proiectant BIA ELENA BERECZK
 3. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “Zona de productie si servicii”,  extravilan, comuna Arcus, jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SC PAPER-LINE SRL , proiectant BIA FLOREA STELA.
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Înlocuire conductă gaze naturala(repoziționare) ”, str Aleea Prieteniei oras Covasna , jud. Covasna, etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC GDF SUEZ ENERGY SA prin DISTRIGAZ SUD RETELE , proiectant DISTRIGAZ SUD RETELE
 5. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “Zonă servicii și depozitare”,  extravilan comuna Arcus , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Mathe Arpad și Antal ESZTILLA , proiectant BIA FLOREA STELA
 6. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “Zona locuinte”,  extravilan comuna RECI sat Aninoasa , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: BARTHA KLARA , proiectant BIA MONICA SERBAN
 7. Decizii emitere autorizații de mediu PERIOADA: 26.10.2016 – 03.11.2016

 

Nr crt

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

1

65/03.11.2016

Farkas János

SC VALKES SRL

Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule, CAEN 2931

Târgu Secuiesc, str. Cimitirului, nr. 24

03.11.2016

16.12.2016

2

66/03.11.2016

Bote Daniela

SC TRYK SRL

Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor(cod CAEN 3831)

Localitatea Ghelinta, nr. 1/A, jud.Covasna

03.11.2016

23.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentatiile aferente  sunt puse la dispozitie pe site-ul APM Covasna ( http://apmcv.anpm.ro) sectiunea stiri- Convocator CAT 07.11.2016 , cu posibilitate de descarcare in subsolul anuntului convocator CAT

 

descarca