Back

Convocator sedinta CAT ,CSC 07.10.2016

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnalka
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Invitaţi:

 

 

 
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • SC FROM PRODUCT SRL 0367804472
 • Primaria Comunei Ozun
 • Drum Proiect Srl 0267312764
 • SC ANGEL-IULIAN SRL 0743003673
 • Primaria oras Covasna
 • SC ABSTRUCT SRL 0267340875
 • Composesoratul Hegyes-Jiros prin Rancz Sandor 0729830311
 • BIA FLOREA STELA 0267315371

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 07.10.2016, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire hala  depozit  si imprejmuire ”, mun.Sfantu Gheorghe str Lt.Paius David nr 15A jud. Covasna, etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC FROM PRODUCT SRL, proiectant PRO SANIT

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Amenajare  sistemului de trotuar în comuna Ozun ,localitatea Sântionlunca de-a lungul DN11 ”, com. Ozun jud. Covasna, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Ozun , proiectant SC DRUMPROIECT SRL

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire si dotare centru de agrement si recreere ”, Oras Intorsura Buzaului jud. Covasna, etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC ANGEL IULIAN SRL , proiectant SC ATELIER DE PROIECTARE GTT SRL
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere in statiunea Balneoclimaterica Covasna-2016 ”, oras Covasna  jud. Covasna, etapa de încadrare, analiza completari,  EA şi EIA, titular Oras Covasna , proiectant SC ABSTRUCT SRL

 

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “Centru de colectare si prelucrare a produselor accesorii ale padurii ,a fructelor si legumelor autohtone”, Comuna Mereni sta Mereni, jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Composesoratul Hegyes-Jiros, proiectant arh. Florea Stela.

 

Documentatiile aferente  sunt puse la dispozitie pe site-ul APM Covasna ( http://apmcv.anpm.ro) sectiunea stiri- Convocator CAT 07.10.2016 , cu posibilitate de descarcare in subsolul anuntului convocator CAT

descarca

 

 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae