Back

Convocator sedinta CAT, CSC 01.10.2015

Nr.   5630/29.09.2015

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnalka
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Nagy József, Jánosi Zsolt, Papucs András
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Ferenczi Csaba 
 • Comisariatul de Regim Silvic si Cinegetic BRASOV, 0368434183                                                                                                                                                                                                                                
 

 

Invitaţi:

 

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltare Rurală şi Salvamont, Fax: 0 267 351 228
 • Ocol Silvic Privat Bretcu, Tel: 0267-368 310
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita, Fax : 0266-310041
 • Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă „ALUTUS”, tel:0267332335
 • Asociaţia Vinca Minor, Fax: 0267314917
 • Direcţia Silvică Covasna, 0267351024
 • Ocol Silvic Bretcu, 0267361374
 • Ocol Silvic Covasna,  0267340207
 • I.C.A.S. Brasov, 0268 419936
 • SC PRIUS SRL, 0744656016
 • SC FISE ELECTRICA SERV SA, 0267316268,
 • Petráss István Attila 0367.402.555
 • S.C. BIOELECTRICA TRANSILVANIA S.R.L, fax: 0258.806.301

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 01.10.2015, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “Amenajament silvic al Ocolului Silvic Covasna (UP I Covasna, UP II Intorsura Buzăului)”etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiari: Direcţia Silvică Covasna, O.S. Covasna, proiectant I.C.A.S. Brasov;
 2. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “Amenajament silvic al Ocolului Silvic Bretcu (UP I Oituz, UP II Apa Rosie, UP III Dalnic)”etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiari: Direcţia Silvică Covasna, O.S. Bretcu, proiectant I.C.A.S. Brasov;
 3. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “PUZ – Construire şopron pentru maşini agricole” Zăbala, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiari: SC PRIUS SRL, proiectant SC ORION CRUX SRL;
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reparaţii LEA 0,4 kv, str. Vânătorilor, Sf. Gheorghe”, etapa de încadrare EA şi EIA, titular S.D.E.E. COVASNA,  proiectant SC FISE ELECTRICA SERV SA;
 5. Solicitarea de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu pentru “Instalaţii aferente tehnologiei obţinerii energiei verzi la Fabrica de debitare şi prelucrare lemn - Reci” amplasată în comuna Reci, satul Reci, nr. 673, etapa de luare a deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, titular S.C. BIOELECTRICA TRANSILVANIA S.R.L
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Deschiderea şi punerea în exploatare a zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Ilieni Chichiş, cu finalizare lac piscicol”, com. Ilieni şi Chichiş, etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului şi luare a deciziei de emitere a acordului de mediu, titular SC VIAROCK SRL, proiectant SC PROMINCO INVEST SRL;
 7. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 15.09.2015 – 28.09.2015, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

Nr.

Decizie

Pers. Responsabilă

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

obiectiv

Data afişării

deciziei

Termen contestaţii

39/16.09.2015

Farkas János

COMUNA OZUN

Platformă depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, CAEN 3811, 3821

Ozun, f.n.

16.09.2015

06.10.2015

40/16.08.2015

Csaki Gabriela

SC CONMIXT EXP.IMP.

SRL

Fabricarea produselor din beton pentru constructii (cod CAEN 2361)

Comuna Ozun, FN

16.09.2015

06.10.2015

41/16.08.2015

Gog Mircea

SC BIKFOR

Taierea si rindeluirea lemnului CAEN 1610

Ojdula nr. 598/A

15.09.2015

27.10.2015

42/16.09.2015

Dănilă Marius

SC AITATOP SRL

Tăierea şi fasonarea şi finisarea pietrei

Bixad, nr. 90

16.09.2015

29.10.2015

43/22.09.2015

Farkas János

S.C. ORION SAFIR  S.R.L.

Colectare deşeuri, recuperare materiale reciclabile, comerţ cu deşeuri (plastic, hârtie/carton, sticlă, lemn), CAEN 3811, 3832, 4677

Valea Crişului, nr. 414

22.09.2015

02.11.2015

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

           Sef Serviciu AAA,

Ing. Bălălău Ileana Luminiţa