Back

Convocator sedinta CAT, CSC

Nr.      1089 / 24.02.2015

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă " Mihai Viteazul" Covasna – 0267.311.182 dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Imreh Gitta, Papucs Andras
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315,  Dr. Nemes Emeric , Director Executiv Adjunct                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare si Laboratoare – APM Covasna
 • I.T.R.S.V. Braşov, 0368434183; 0267316154, 0745345035
 • O.S.P. Baraolt, Custode sit Natura 200 ROSCI Herculian, 0267377119 
 • CJPNDRS-Structura administrare sit ROSPA0082 M-tii Bodoc Baraolt, 0267351228
 • SC REMAT BRASOV SA, 0722469049
 • Primaria com. Valcele, 0748126367
 • B.I.A. Florea Stela, 0267315371
 • Composesorat Padure si Pasune Herculian, 0752831860
 • SC TEHNOSILV SRL, 0268 331 011
 • Composesorat Bodoc, 0743857458

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 26.02.2015, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Demolare anexe industriale", Sf.Gheorghe, etapa de încadrare EIA şi EA, titular S.C. REMAT BRASOV S.A., proiectant SC FAST CONCEPT SRL;
 2. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "PUZ Zona mixta sport, agrement, locuinte", Araci, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Primaria Comunei Valcele, proiectant B.I.A. Florea Stela;
 3. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "PUZ Punct de informare pentru sit NATURA 2000 Tinovul Apa Rosie si Tinovul Apa Lina Honcsok", Estelnic, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Consiliul Judetean Covasna, proiectant B.I.A. Florea Stela;

 

 1. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "Amenajament silvic UP XII Herculian", Herculian, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Composesorat Padure si Pasune Herculian, proiectant SC TEHNOSILV SRL BRASOV;
 2. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "Amenajament silvic", Bodoc, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Composesorat Bodoc, proiectant SC TEHNOSILV SRL BRASOV;

 

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

Sef Serviciu AAA, Ing. Bălălău Ileana Luminita