Back

Convocator sedinta CAT, CSC

Nr.   950 / 17.02.2015

 

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă " Mihai Viteazul" Covasna – 0267.311.182 dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Imreh Gitta, Papucs Andras
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315,  Dr. Nemes Emeric , Director Executiv Adjunct                                                                                                                                                                                                                                        
 

Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • SC TEGA SA, 0267401911
 • Gospodărie Comunală SA, 0267351739, 0740024424
 • SC INSTERMON SRL, 0268415170
 • SC AUTOLIV ROMANIA SRL, 0267307663
 • SC ECOBREF SRL, 0268470095

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 19.02.2015, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Branşament electric subteran", Sf.Gheorghe, etapa de încadrare EIA şi EA, titular S.C. TEGA S.A., proiectant SC ELECTROCONSTRUCTIA ELECON SA, Brasov;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Canalizare menajeră str. Horea, Cloşca şi Crişan, oraş Covasna", etapa de încadrare EIA şi EA, titular GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SF. GHEORGHE, proiectant SC EUROCAD SRL, Sf. Gheorghe ;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale pe str. Pescarilor (intre nr. 19 si bd. Nicolae Iorga), Sf.Gheorghe, cu conducte si instalatii racordare PE100 SDR 11", etapa de încadrare EIA şi EA, titular S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA proiectant SC INSTERMON SRL, Braşov;
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Înlocuire reţea distribuţie gaze naturale" pe str. Garoafei, Ghioceilor, Rozelor, Viorelei, Zorilor, Sf.Gheorghe, etapa de încadrare EIA şi EA, titular S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA proiectant SC INSTERMON SRL, Braşov;
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale" pe str. Kos Karoly, Dozsa Gyorgy, Tigaretei, Sf.Gheorghe, etapa de încadrare EIA şi EA, titular S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA proiectant SC INSTERMON SRL, Braşov;
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Înlocuire conductă gaze naturale" Câmpu Frumos, etapa de încadrare EIA şi EA, titular S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA proiectant SC INSTERMON SRL, Braşov;
 7. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Înlocuire conducte distribuţie şi branşamente gaze naturale" str. Cimitirului, Sf. Gheorghe, etapa de încadrare EIA şi EA, titular S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA proiectant SC INSTERMON SRL, Braşov;
 8. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale" pe str. Nagy Mozes, Primăverii, Tg.Secuiesc, etapa de încadrare EIA şi EA, titular S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA proiectant SC INSTERMON SRL, Braşov;
 9. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale" pe str. Grădinii, Balvanyos,Cetăţii, Turiei, Hatarer, Tg.Secuiesc, etapa de încadrare EIA şi EA, titular S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA proiectant SC INSTERMON SRL, Braşov;
 10. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul " Extindere fabrica de volane, refunctionalizare Etapa II", etapa de definire a domeniului evaluării, titular SC AUTOLIV ROMANIA SRL, proiectant SC ECOBREF SRL, BRAŞOV;

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Bălălău Ileana Luminita