Back

Convocator sedinta CAT, CSC

Nr.       717   / 09.02.2015

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă " Mihai Viteazul" Covasna – 0267.311.182 dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Imreh Gitta, Papucs Andras 

                                                                                                                                                                                                                                      

Invitaţi:
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • A.I.S.E. Tg.Mures, 0265205654
 • A.I.S.E. Alba, 0258810183
 • SC URBAN G SRL, 00744834645
 • GERGELY DEZSO, 07754624291
 • SZALONTA MATYAS NOEMI
 • B.I.A. SERBAN MONIKA, 0728320794

 

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, MIERCURI, 11.02.2015, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Modernizare LEA j.t. Covasna – Zona PTA1- Pachia", etapa de încadrare EIA şi EA, titular S.I.S.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD – A.I.S.E. Tg. Mures, proiectant SC ELECTRICA SERV SA, Tg.Mures;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Modernizare LEA 0,4 Kv Borosneul Mare – Zona PTA1, PTZ2, PTA3", etapa de încadrare EIA şi EA, titular S.I.S.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD – A.I.S.E. Tg. Mures, proiectant SC ELECTRICA SERV SA, Tg.Mures;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Modernizare LEA j.t. Telechia ", etapa de încadrare EIA şi EA, titular S.I.S.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD – A.I.S.E. Tg. Mures, proiectant SC ELECTRICA SERV SA, Tg.Mures;
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Imbunatatire nivel tensiune LEA j.t. Albis", etapa de încadrare EIA şi EA, titular S.I.S.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD – A.I.S.E. Tg. Mures, proiectant SC ELECTRICA SERV SA, Tg.Mures;
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Imbunatatire nivel tensiune LEA j.t. Hilib", etapa de încadrare EIA şi EA, titular S.I.S.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD – A.I.S.E. Tg. Mures, proiectant SC ELECTRICA SERV SA, Tg.Mures;
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Modernizare LEA j.t. Dobolii de Jos ", etapa de încadrare EIA şi EA, titular S.I.S.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD – A.I.S.E. Tg. Mures, proiectant SC ELECTRICA SERV SA, Tg.Mures;
 7. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul " Imbunatatire nivel tensiune LEA j.t Tinoasa", etapa de încadrare EIA şi EA, titular F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD – A.I.S.E. ALBA, proiectant SC ELECTRICA SERV SA, Alba Iulia;
 8. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "PUZ Casa de locuit si anexa gospodareasca", Zabala, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Gergely Dezso, proiectant SC URBAN G SRL;
 9. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "PUZ Infiintare ferma vaci lapte", Zabala, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SZALONTAI MATYAS NOEMI, proiectant B.I.A. SERBAN MONICA;
 10. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 02.02.2015 – 06.02.2015, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

7/05.02.2015

Borbath Jozsef

SC

PLASTIMET IMPEX

 SRL

Instalatie de  distribuţie GPL pentru autovehicule (SKID)

Sf. Gheorghe, str. Gării, FN (peste drum cu Autogara)

05.02.2015

18.03.2015

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Cornea Luminita