Back

Convocator sedinta CAT, CSC

Nr.              581 / 03.02.2015

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă " Mihai Viteazul" Covasna – 0267.311.182 dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Imreh Gitta, Papucs Andras 

                                                                                                 

Invitaţi:
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • I.T.R.S.V. Braşov, 0368434183; 0267316154, 0745345035
 • CJPNDRS-Structura administrare sit ROSPA0082 M-tii Bodoc Baraolt, 0267351228
 • SC AMENAJAMENT SILVIC PITESTI SRL, 0742355246, 0771212455
 • OCOL SILVIC BUZAUL ARDELEAN, 0267373223
 • Fundatia Carpati, custode sit N 2000 Ciucas, 0744359862
 • Comuna Sita Buzaului, 267-373048
 • SC Satelit NT SRL, 0267317412
 • SC ENVIROSCOPY SRL, 0728289682
 • Municipiul Sf.Gheorghe, 0267311243
 • SC POWER DESIGN SRL, 0264257217
 • Parohia Reformata Reci, 0727313614
 • SC SICAM SRL, 0745089669
 • SC Bioelectrica Transilvania SRL, 0724595934
 • Petrass Istvan, expert evaluator mediu, 0367402555

 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 05.02.2015, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Racordarea la RED Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrica Sf.Gheorghe", etapa de încadrare EIA şi EA, titular Municipiul Sf. Gheorghe, proiectant SC POWER DESIGN SRL, CLUJ;
 2. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "PUZ Casa Mortuala Reci", etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Parohia Reformata Reci, proiectant SC SICAM SRL;
 3. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "Amenajamente silvice UP I, UP IV, UP V, UP VI, UP VII", zona Int. Buzaului,  etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: OCOL SILVIC BUZAUL ARDELEAN R.A., elaborator SC AMENAJAMENT SILVIC SRL PITESTI;
 4. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "Plan Urbanistic General Comuna Sita Buzaului",  etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar:Comuna Sita Buzaului, elaborator SC SATELIT NT SRL, Sf.Gheorghe;
 5. Solicitarea de obţinere a autorizatiei integrate de mediu pentru "Instalatii aferente obtinerii energiei verzi la fabrica de debitare si prelucrare lemn", Comuna Reci, etapa de analiza detaliată a documentelor de sustinere a solicitării (formularul de solicitare si raportul de amplasament), titular: SC Bioelectrica Transilvania SRL,  prin elaborator studii de mediu Petrass Istvan, expert evaluator mediu.
 6. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 20.01.2015 – 02.02.2015, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

4/16.01.2015

Gog Mircea

SC ADMIRA COM SRL

Fabricarea pâinii prăjiturilor şi produse proaspete de patiserie -CAEN 1071 

Valea Seacă nr. 260/A

22.01.2015

05.03.2015

5/20.01.2015

Balazsi Beata

SC EDLORFA  SRL

Atelier fabricare mobila si a elementelor de dulgherie si tamplarie pentru constructii

Com. Batanii Mari, nr. 478

26.01.2015

06.03.2015

6/26.01.2015

Csaki Gabriela

SC DOMINUS PRODCOM SRL

Unitate de prelucrare lemn

Brates, nr. 31, jud. Covasna

26.01.2015

06.03.2015

6/26.01.2015

Csaki Gabriela

SC PANDER SRL

Atelier de tamplarie

Batanii Mari, nr. 10, jud. Covasna

26.01.2015

06.03.2015

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Cornea Luminita