Back

Convocator sedinta CAT, CSC

Nr.    364/21.01.2015

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă " Mihai Viteazul" Covasna – 0267.311.182 dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Imreh Gitta, Papucs Andras 

                                                                                                                                                                                                                                     

Invitaţi:
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • I.T.R.S.V. Braşov,  0368434183
 • Consiliul Judeţean Covasna, Custode sit NATURA 2000 M-tii Bodoc Baraolt
 • SC TEHNOSILV SRL, 0268331011
 • COMPOSESORAT ZALAN, 0744329247
 • COMPOSESORAT HATOD SOMOS OLTENI, 0723262972
 • SC IN-NOVA T.F. SRL, 0757162638
 • SC AMBIENT SRL, 0267311880
 • Kerestely Zoltan
 • BIA Florea Stela, 0267315371

 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 23.01.2015, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "Amenajament silvic UP XXI ZALAN",  etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: COMPOSESORAT ZALAN, elaborator SC TEHNOSILV SRL, BRASOV;
 2. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "Amenajament silvic UP X BODOC",  etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: COMPOSESORAT HATOD SOMOS OLTENI, elaborator SC TEHNOSILV SRL, BRASOV;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Modificarea proiectului nr.646/2012 autorizat cu AC 131/2014, schimbare destinatie in zona industriala si de productie conform proiectului 693/2014", etapa de încadrare EIA şi EA, titular SC IN-NOVA T.F. SRL, proiectant SC AMBIENT SRL;
 4. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "PUZ Zona industriala si prestari servicii", Ghelinta, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Kerestely Zoltan si Anamaria, proiectant B.I.A. Florea Stela;
 5. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 12.01.2015 – 21.01.2015, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

2/

16.01.2015

Csaki Gabriela

S.C. STRABAG S.R.L.

Statie de mixturi asfaltice

Com. Bixad, cariera Bixad I, extravilan

16.01.2015

05.02.2015

3/

20.01.2015

Balazsi Beata

PALL ANDOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Ferma ingrasare porcine  

Com. Lemnia, nr. 357

20.01.2015

03.02.2015

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Cornea Luminita