Back

Convocator sedinta CAT, CSC

Nr.          7029 / 18.12.2014

 

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă " Mihai Viteazul" Covasna – 0267.311.182 dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Imreh Gitta, Papucs Andras 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • SC PROIECT BIRO SRL 0367408755
 • SC NEXXON SRL,0267364130
 • Kocsis Veronica
 • SC CICPROIECT SRL,0267361449
 • SC TEGA SA, 0267351897

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, LUNI, 22.12.2014, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Construire atelier si service auto", etapa de încadrare EIA şi EA, titular SC NEXXON SRL, proiectant SC PROIECT BIRO SRL;
 2. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "Zona de depozitare materiale de constructii", Reci, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: KOCSIS VERONICA SI LUKACS ILONKA, elaborator SC CICPROIECT SRL;
 3. Notificare privind dezmembrare rampa deseuri Sf. Gheorghe, titular SC TEGA SA;
 4. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 09.12.2014 – 18.12.2014, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

84/09.12.2014

Farkas Janos

SC BRUTĂRIA BABI SRL

Brutărie, CAEN 1071

Coşeni, nr. 191

09.12.2014

31.12.2014

86/12.12.2014

Gog Mircea

SC MONTECLAS SRL

Exploatare forestieră CAEN 0220

Comandau nr. 33

12.12.2014

23.01.2015

86/12.12.2014

Gog Mircea

SC CARPATKUB SRL

Exploatare forestieră CAEN 0220

Covasna str Mitropolit Saguna nr. 1

12.12.2014

23.01.2015

87/15.12.2014

Balazsi Beata

SC AMRITA SRL

Atelier fabricare placi si dale din ceramica  

Tg. Secuiesc, str. Fabricii, nr. 9

15.12.2014

09.01.2015

88/18.12.2014

Csaki Gabriela

SC AGRORANGE SRL

Activitati agricole

Tg. Secuiesc, str. Campului, nr. 2/B

18.12.2014

05.02.2015

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Cornea Luminita