Back

Convocator sedinta CAT, CSC

Nr.2681/12.05.2015

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă " Mihai Viteazul" Covasna – 0267.311.182 dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, arhitect şef Bíró Donát (Jánosi Zsolt), Papucs András
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315,  Dr. Sikó Barabasi Sándor, Director Executiv                                                                                                                                                                                                                                     
 

Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare și Laboratoare – APM Covasna
 • I.T.R.S.V. Braşov, 0368434183; 0267316154, 0745345035
 • SC TEHNOSILV SRL, 0268 331 011
 • OSP Baraolt, 0267377119 ocolbaraolt@yahoo.com
 • Composesorat Biborţeni, 0267355224
 • SC LIQUID SOUND SRL, 0744792333, 0755011500
 • Com. Comandau, 0267368629
 • ABSTRUKT SRL, 0744695074
 • SC PROMOBIL SRL, 0267364613
 • BIA FLOREA STELA, 0267315371
 • Primaria Mun. Sf.Gheorghe, 0267311243
 • SC V&K SRL, 0267352303

 

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 14.05.2015, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "PUZ – Extindere Trup B3 Chilieni, DJ 103B-localitatea Chilieni", etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Primaria Mun. Sf.Gheorghe, elaborator SC V&K SRL;
 2. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "PUZ – zonă industrială şi prestări servicii"Arcuş,   etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Barabas Laszlo şi coproprietarii, elaborator B.I.A. FLOREA STELA;
 3. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "Amenajament silvic",   etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Composesoratul Biborţeni, elaborator SC TEHNOSILV SRL BRASOV;
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Amenajare lac agrement, construire clădire anexă şi împrejmuire", Dalnic, etapa de încadrare EIA şi EA, titular SC LIQUID SOUND SRL, proiectant B.I.A. SERBAN MONICA;
 5. Notificare montare panou fonoizolant la atelierul de prelucrare lemn din Tg. Secuiesc, str. Puntea Rozelor, nr. 4, titular SC PROMOBIL SRL;
 6. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 28.04.2015 –11.05.2015, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

Nr.

Decizie

Pers. Responsabilă

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

obiectiv

Data afişării

deciziei

Termen contestaţii

19/07.05.2015

Dănilă Marius

S.C. VARBUKK S.R.L.

 CAEN 0220

Exploatare forestieră

 CAEN 1610

Tăierea şi rindeluirea lemnului

Oraş Baraolt,

sat Biborţeni,

nr. 13/A

07.05.

2015

18.06.

2015

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

 

 

       Sef Serviciu AAA,

Ing. Bălălău Ileana Luminiţa