Back

Convocator sedinta CAT, CSC

Nr.   2227/20.04.2015

 

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă " Mihai Viteazul" Covasna – 0267.311.182 dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, arhitect şef Bíró Donát (Jánosi Zsolt), Papucs András
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315,  Dr. Sikó Barabasi Sándor, Director Executiv                                                                                                                                                                                                                                    
 

Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare și Laboratoare – APM Covasna
 • I.T.R.S.V. Braşov, 0368434183; 0267316154, 0745345035
 • CJPNDRS-Structura administrare sit ROSPA0082 M-tii Bodoc Baraolt, 0267351228
 • SC AMENAJAMENT SILVIC PITESTI SRL, 0742355246, 0771212455
 • OCOL SILVIC BUZAUL ARDELEAN, 0267373223
 • SC TEHNOSILV SRL, 0268 331 011
 • I.C.A.S. Bucuresti, 021350238, 0213503244
 • Kalit Kalman, 0744308490
 • Kerekes Csongor PFA, 0741052928
 • Ursu Janos,0744379057
 • Arh. Domahidi Ildiko, 0740020144
 • SC FLAVON SRL,0267351604
 • ARH. Kovacs Eva, 0367408841
 • SC TEXTILA OLTUL SA,0267352284
 • SC EUROCAD SRL, 0747595250

 

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 23.04.2015, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Construire miniferma", Turia, etapa de încadrare EIA şi EA, titular Kalit Kalman si Kalit Ildiko, proiectant Kerekes Csongor P.F.A.;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Construire atelier ITP auto", Sf. Gheorghe, etapa de încadrare EIA şi EA, titular Ursu Janos, proiectant arh. Domahidi Ildiko;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Schimbare destinatie din atelier partial in spalatorie auto", Sf. Gheorghe, etapa de încadrare EIA şi EA, titular SC FLAVON SRL, proiectant arh. Kovacs Eva;
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Executare 3 puturi forate", Sf. Gheorghe, etapa de încadrare EIA şi EA, titular SC TEXTILA OLTUL SA, proiectant SC EUROCAD SRL;
 5. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "Amenajament silvic UP XXI Dobolii de Jos",   etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: OCOL SILVIC BUZAUL ARDELEAN R.A., elaborator SC TEHNOSILV SRL BRASOV;
 6. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "Amenajament silvic UP VIII Asociatia Int. Buzaului", etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: OCOL SILVIC BUZAUL ARDELEAN R.A., elaborator SC AMENAJAMENT SILVIC SRL PITESTI;

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

 

       Sef Serviciu AAA,

Ing. Bălălău Ileana Luminiţa