Back

Convocator Comitet Special Constituit (CSC) 29.08.2013, orele 10.00, sediul APM Covasna

Către:

Comitetul Special Constituit (CSC) - constituit la nivelul Judeţului Covasna pentru parcurgerea etapelor procedurale conform atribuţiilor prevăzute în HG 1076/2004 pentru planul: “PUZ - Fabrică de prelucrare şi debitare a lemnului Reci, titular S.C.Holzindustrie Schweighofer S.R.L.,format din reprezentanţi ai următoarelor autorităţi:

 • Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Covasna - fax: 0267.318.054;
 • Instituţia Prefectului Judeţul Covasna – fax: 0267.315.444
 • Consiliul Judeţean Covasna: - fax: 0267. 351.228;
 • Comuna Reci: - fax:  0267.373.803;
 • Administraţia Bazinală de Apă Olt, SGA Covasna - fax: 0267.310.046;
 • Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala Covasna – fax: 0267.318.891;
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – fax: 0267.351.380;
 • Inspectoratul de Stat în Construcţii Covasna – fax: 0267.351.568;
 • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Covasna – fax: 0267.311.182;
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna – fax: 0267.351.298;
 • S.C. ELECTRICA S.A. Covasna – fax: 0267.351.075;
 • C.N.C.F. CFR S.A., CZM Braşov , sectia Gheorgheni – fax: 0266364587;
 • Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, Secţia Sf. Gh. - fax: 0267.312.031;

Invitaţi:

 • S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L. – fax: 0258.806.301;
 • S.C. PRO-INVEST S.R.L. proiectant – fax: 0267.351.399;
 • Petrass István Attila, Bera József – elaboratori raport mediu, fax: 0367.402.555
 • Direcţia pt. Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional jud. Covasna – fax:0267.351.374;
 • Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu A.P.M. Covasna;
 • Serviciul Monitoring si Laboratoare A.P.M. Covasna;

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui A.N.P.M. nr. 73/22.11.2012 de aprobare a Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Comitetului Special Constituit, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare şi stabilire componenţă Comitet Special Constituit (CSC), respectiv Decizia A.P.M. Covasna nr. 29/03.06.2013, a Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu completările şi modificările ulterioare;

Vă invităm să participaţi la şedinţa Comitetului Special Constituit, JOI, 29.08.2013, orele 10.00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă situată la etajul II, municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se va analiza următoarea documentaţie:

 1. Solicitarea de obţinere a avizului de mediu pentru planul “PUZ - Fabrică de prelucrare şi debitare a lemnului Reci”, satul Reci extravilan, jud Covasna, etapa de analiză a calităţii raportului de mediu şi de luare a deciziei conform H.G. nr. 1076/2004, titular: S.C.Holzindustrie Schweighofer S.R.L.Sebeş, proiectant S.C. PRO-INVEST S.R.L. Sfântu Gheorghe, autoritatea competentăde mediu: A.P.M. Covasna.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE