Back

Convocator Comisie de Analiză Tehnică (CAT), Comitet Special Constituit (CSC)

Nr.      5438         / 03.09.2013

 Către: MembriiComisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu– 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.380, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Grubisici Elisabeta - şef birou GRA
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553,dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă ” Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182. dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului Vicepreşedinte Nagy József si consilier                                                                                                                                                                                                                                                                                          Gruia Matei

Invitaţi:

Serv. Calitatea Factorilor de Mediu – APM Covasna

 • DRDP BRAŞOV – SDN Sf. Gheorghe, 0267.351.996
 • Primăria Breţcu
 • AMROMCO ENERGY SRL 0244.512.361
 • SC ALFRID SRL 0248.221.049
 • Primăria Covasna
 • Lukacsi Robert 0745.026.497
 • SC PROIECT R SRL
 • Primăria Arcuş
 • BIA Florea Stela, 0267.315.371
 • Kovács László, Kovács Erzsebet
 • Primăria Tg. Secuiesc
 • SC TOSCANI SRL 0745.345.760
 • Primăria Ilieni
 • SC TTS SA 021.210.35.43
 • SC ABSTRUCT SRL 0744.695.074
 • Primăria Zăbala

 Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 05.09.2013, orele 10,00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Punerea în siguranţă a circulaţiei pe DN 11, km 87+600-87+850”, com. Breţcu, sat Oituz, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: DRDP BRAŞOV – SDN Sf. Gheorghe;

2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Scoaterea temporară din fond forestier teren suprafaţa de 9000 mp”, oraş Covasna, extravilan, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: AMROMCO ENERGY SRL Ploieşti, proiectant: SC ALFRID SRL;

3. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “PUZ – Ansamblu de locuinţe” Arcuş, etapa de analiză încadrare Directiva SEA, conf. HG 1076/2004, beneficiari: Szocs Attila, Incze Ferenc, Sandor Arpad, Pataki Sandor, proiectant SC PROIECT R SRL;

4. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “PUZ – Exploataţie agricolă“, Tg. Secuiesc, extravilan, etapa de analiză încadrare Directiva SEA, conf. HG 1076/2004, beneficiari: Kovács László şi Erzsébet, proiectant BIA Florea Stela;

5. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “PUZ – Zonă de servicii“, Sâncrai, extravilan, etapa de analiză încadrare Directiva SEA, conf. HG 1076/2004, beneficiar: S.C. TOSCANI SRL Sf. Gheorghe, proiectant BIA Florea Stela;

6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Amenajare parcare şi construire ministaţie de epurare”, oraş Covasna, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: SC TRANSPORT TRADE SERVICES SA, proiectant SC ABSTRUCT SRL;

7. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Modernizare drum de exploatare agricolă De03, km 0+000 – 1+150”, com. Zăbala, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: Primăria Comunei Zăbala;

8. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada:20.08.2013-02.09.2013 în urma analizei documentelor transmise, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

 

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced.

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

110/

29.08.2013

Jehac Constantin

S.C. LUTI PUZZLE S.R.L.

Atelier fabricare jocuri, jucarii, articole pt. copii din lemn, CAEN: 1629; 3109; 3240; 3299.

Orasul Baraolt, str. Apei, nr.105/C

28.08.2013

09.10.2013

111/

29.08.2013

Csaki Gabriela

SC PRESTARI SERVICII ISTVANA SRL

Complex TURISTIC

Com. Turia, sat Turia, Baile Balvanyos

29.08.2013

09.10.2013

112/

29.08.2013

Balazsi Beata

SC GEORGIAN TRANSPORT SRL

Statie mobila distributie carburanti si spalatorie auto

Com. Zagon, sat. Zagon, nr. 23/A

29.08.2013

09.10.2013

113/

29.08.2013

Gog Mircea

SC AS FOREST SRL

Taierea si rindeluirea lemnului, 

Fabricarea ambalaje din lemn CAEN 1610, 1624

Comandau FN

29.08.2013

10.10.2013

113/

29.08.2013

Gog Mircea

SC ZOLAWOOD SRL

Taierea si rindeluirea lemnului CAEN 1610

 

Comandau  nr. 76/Comandau 19

29.08.2013

10.10.2013

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe