Back

Convocator Comisie de Analiză Tehnică (CAT) şi Comitet Special Constituit (CSC)

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu– 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.380, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Grubisici Elisabeta - şef birou GRA
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553,dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă ” Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182. dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului Vicepreşedinte Nagy József si consilier                                                                                                                                                                                                                                                                                          Gruia Matei

Invitaţi:

 

 • Serv. Calitatea Factorilor de Mediu – APM Covasna
 • Antal Alpár, Antal Andrea
 • SC AMBIENT SRL 0267.351.319
 • Primăria Malnas
 • CJPNDRS Covasna – Papucs András 0267. 351.228
 • Primăria Covasna
 • SC AGRICO-M S.R.L. 0267.360.739
 • Primaria Sf. Gheorghe
 • SC GYPPA S.R.L. 0267.352.812
 • SC ENERGOBIT SRL 0268.331.824
 • Primaria Ghidfalau
 • SC MITREA PREST SRL 0268.311.648


Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 12.09.2013, orele 10,00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “PUZ – Zonă rezidenţială“, Malnaş Băi,  etapa de analiză încadrare Directiva SEA, conf. HG 1076/2004, beneficiari: Antal Alpár, Antal Andrea, proiectant SC AMBIENT SRL;

2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Extindere reţea de apă potabilă – zona Horgasz”, oraş Covasna, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: Primăria Oraşului Covasna;

3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Forare puţ apă pentru irigaţii – F.A.”, Tg. Secuiesc, extravilan, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: SC AGRICO-M S.R.L.;

4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Forare puţ apă pentru irigaţii – F.B.”, Tg. Secuiesc, extravilan, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: SC AGRICO-M S.R.L.;

 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale RP pentru str. Orban Balazs, Bartalis Ferenc, Canepei”, Sf. Gheorghe, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA prin SC MITREA PREST SRL;

6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic 3,88MW”, Ghidfalău,etapa de încadrare EIA şi EA, titular: SC GYPPA S.R.L., proiectant: SC ENERGOBIT SRL Braşov;

7. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada:03.09.2013-10.09.2013în urma analizei documentelor transmise, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

 

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced.

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

114/ 03.09.2013

Csaki Gabriela

SC ILTA SRL

Hală balotare deşeuri nemetalice reciclabile

Arcuş, Drumul Sf. Gh. -  M.Ciuc, Km 1

03.09.2013

14.10.2013

115/ 03.09.2013

Borbath Jozsef

SC Tipografia

DEICO SRL

Fabricarea articolelor din hârtie şi carton; Activităti de tipărire

Sf. Gheorghe,

str. Presei, nr.  9

03.09.2013

14.10.2013

116/ 04.09.2013

Borbath Jozsef

Török  Márton-Imre I.I.

Tăiere rindeluire lemn; 

Fabricare  mobila, elemente dulgherie şi tâmplarie;

Vârghis,

nr.  427B

04.09.2013

15.10.2013

117/ 05.09.2013

Farkas Janos

S.C. SERVICII MINISERVICE S.R.L.

Atelier întreţinere şi reparaţii auto, CAEN 4520

Covasna, str. Libertăţii, nr. 7

05.09.2013

16.10.2013

 

-Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

  

                                                                             Director Executiv,

                                                                               Neagu Gheorghe

 

  

Sef serviciu AAA.

Ing. Luminita CORNEA