Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 05.05.2017

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Deak Anna
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Primaria Comunei Sanzieni
 • SC MORARIT SI PANIFICATIE LUKACS COMPANY SRL , 0744595318 prin arh Gal Zoltan  0744845508
 • Primaria Mun.Tg.Secuiesc
 • SC KEZDI KAR WASK SRL prin SC UGRON DESIGN SRL  0735992266 zoltan.kovesdi@gmail.com
 •  SC PROD PREST CONECTION SRL prin SC PROVERA SRL 026951682 provera92@yahoo.com
 • Primaria Comunei Chichis
 •  ABA OLT -SGA COVASNA

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI , 05.05.2017, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Extindere brutarie existenta “,com Sanzieni st Valea Seaca jud Covasna etapa de definire a domeniului evaluarii EIA, titular SC MORARIT SI PANIFICATIE LUKACS COMPANY SRL proiectant BIA ZOLTAN GAL
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire spalatorie auto si. bransamente edilitare aferente“,  Mun.Tg. Secuiesc ,jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular  SC KEZDI KAR WASK SRL proiectant SC UGRON DESIGN SRL
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Amenajare iazuri piscicole prin exploatare agregate minerale“,  loc. Chichis  ,jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC PROD PREST CONECTION SRL  proiectant  SC PROVERA SRL
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Lucrari din programul de gospodarire a apelor pe anul 2017“, jud Covasna analiza notificare , titular SGA COVASNA  proiectant SGA COVASNA
 5. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 05.04.2017 – 02.05.2017, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

Nr.

Decizie

Pers. Responsabilă

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

obiectiv

Data afişării

deciziei

Termen contestaţii

17/26.04.2017

Csáki Gabriela

SC YUKYTA SRL

Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice, CAEN 2042

Sfântu Gheorghe, str. Viitorului, nr. 12/3/A/8

26.04.2017

08.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

descarca

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae